Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Uchwały Kolegium ogłoszone w Dz. Urz. w roku 2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 1_2013 z dnia 03-01-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 9_2013 z dnia 03-01-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 107_2013 z dnia 13-03-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 114_2013 z dnia 13-03-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 115_2013 z dnia 13-03-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 118_2013 z dnia 27-03-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 119_2013 z dnia 27-03-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 120_2013 z dnia 27-03-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 125_2013 z dnia 27-03-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 130_2013 z dnia 27-03-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 131_2013 z dnia 27-03-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 133_2013 z dnia 16-04-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 134_2013 z dnia 16-04-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 135_2013 z dnia 16-04-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 136_2013 z dnia 16-04-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 141_2013 z dnia 16-04-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 142_2013 z dnia 16-04-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 143_2013 z dnia 16-04-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 157_2013 z dnia 26-04-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 181_2013 z dnia 08-05-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 195_2013 z dnia 16-05-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 205_2013 z dnia 19-06-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 222_2013 z dnia 03-07-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 230_2013 z dnia 03-07-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 237 2013 z dnia 24-07-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 239 2013 z dnia 24-07-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 258 2013 z dnia 24-07-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 259 2013 z dnia 24-07-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 260 2013 z dnia 24-07-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 265 2013 z dnia 24-07-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 266 2013 z dnia 24-07-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 272_2013 z dnia 02-08-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 276_2013 z dnia 07-08-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 277_2013 z dnia 07-08-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 280_2013 z dnia 07-08-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 284_2013 z dnia 28-08-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 288_2013 z dnia 28-08-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 318_2013 z dnia 02-10-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 319_2013 z dnia 02-10-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 336_2013 z dnia 15-10-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 362_2013 z dnia 19-11-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 363_2013 z dnia 19-11-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 367_2013 z dnia 19-11-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 369_2013 z dnia 19-11-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 370_2013 z dnia 19-11-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 375_2013 z dnia 04-12-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 376_2013 z dnia 04-12-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 377_2013 z dnia 04-12-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 378_2013 z dnia 04-12-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 389_2013 z dnia 04-12-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 401_2013 z dnia 19-12-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 402_2013 z dnia 19-12-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 403_2013 z dnia 19-12-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 414_2013 z dnia 19-12-2013

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 420_2013 z dnia 19-12-2013
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 16-01-2013 11:57
Informację obejrzano: 1492 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc