Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Wyjaśnienia 2013

Pobierz plik:  WTZ w Żabicach RIO.V.076.1.13 warsztat terapii zajęciowej funkcjonujący jako jednostka budżetowa

Pobierz plik:  M Żary RIO.V.076.2.13 w spr. wnoszenia opłaty, określonej w art. 11 ust. 7 ustawy o w.t.p.a.

Pobierz plik:  MiG Lubsko RIO.V.076.7.13 w sprawie wyzn. inkasentów uprawnionych do poboru opłaty za gosp. odp. ko

Pobierz plik:  M Gorzów Wlkp. RIO.V.076.10.13 w spr.finansowawnia zadania własnego-prowadzenia mieszkań chronionych

Pobierz plik:  MiG Witnica RIO.V.076.13.13 w spr. zaokrąglania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz plik:  MiG Witnica RIO.V.076.12.13 w spr. naliczania ods. za zwłokę od nieterminowego uiszczania opłat

Pobierz plik:  MiG Szprotawa RIO.V.076.14.13 w spr. finansowania dowozu uczniów gimnazjum z oddziałami dwujęzycznym

Pobierz plik:  MiG Lubsko RIO.V.076.16.13 w spr. powierzenia własnej spółce, bez stosowania ustawy PZP...

Pobierz plik:  MiG Iłowa RIO.V.076.4.2013, RIO.V.070.133.2013 w spr. wskazania inst. zastępczej bez obowiązku...

Pobierz plik:  G BRODY -RIO.V.076.17.2013 w spr. funduszu sołeckiego

Pobierz plik:  M Gorzów Wlkp. RIO.V.076.18.13 w spr. statusu prawnego placówek opiekuńczo - wychowawczych

Pobierz plik:  WOSiR Drzonków RIO.V.076.19.13 w spr. możliwości otrzymywania dotacji przez samorząd. zakład budż.

Pobierz plik:  M Gorzów Wlkp. RIO.V.076.18.13 w spr. statusu prawnego placówek opiekuńczo - wychowawczych

Pobierz plik:  P Międzyrzecki RIO.V.076.21.13 w spr. możliwości umarzania przez Zarząd Powiatu należności SP
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 07-03-2013 14:30
Informację obejrzano: 3212 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc