Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Wyjaśnienia 2014

Pobierz plik:  G Gubin RIO.V.076.1.14 w spr. możliwości finansowania przez gminę dowozów uczniów do szkoły...

Pobierz plik:  G Żagań RIO.V.076.2.14 w spr. obliczania dotacji na ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicz. SP

Pobierz plik:  RIO.V.076.4.14 w spr. możliwości finan. zadań z zakresu utrzymania cmentarza ze środków fund. sołec.

Pobierz plik:  M Gubin RIO.V.076.6.14 w spr. udzielenia dotacji przedmiot. dla zakładu budżet. na wykonanie utwardz

Pobierz plik:  M Szprotawa RIO.II.076.1.2014 w spr ustalenia zakresu ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazań

Pobierz plik:  M Zielona Góra RIO.V.076.6.14 w spr. ujęcia w WPF dokapitalizowania spółki jako przedsięwzięcia

Pobierz plik:  MiG Jasień RIO.V.076.9.14 w spr. możliwości niespełnienia przez j.s.t. wskaźnika z art. 243 z UoFP

Pobierz plik:  M Zielona Góra RIO.V.076.3.14 w spr. prawidłowości wydat. dot. na zadania z zakresu przeciwdz. nark.

Pobierz plik:  P Żarski RIO.V.076.14.14 w spr. wyk. dotacji przez szkoły niepubl. o uprawnieniach szkół publicznych

Pobierz plik:  MiG Jasień RIO.V.076.10.14 w spr. możliwości współtworzenia przez j.s.t. fundacji

Pobierz plik:  Niepubli. przedszkole RIO.V.076.15.14 w spr.wydatków bież. przedszkola na obsługę kadrową i księg

Pobierz plik:  G Trzebiel RIO.V.076.13.14 w spr. dotacji za pobyt dziecka w przedsz. niepublicz.- na ter. innej jst

Pobierz plik:  MiG Rzepin RIO.V.076.16.14 w spr. przeznaczenia pomocy finansowej j.s.t

Pobierz plik:  RIO.II.076.2.2014 w spr. zakresu stosowania przepisów o finasach publicznych

Pobierz plik:  M Kostrzyn n-O RIO.V.076.18.14 w spr. możliwości pokrywania kosztów usuwania dzikich wysypisk śmieci

Pobierz plik:  RIO.II.076.3.2014 - Powiat Krośnieński w spr.klasyfikacji dochodów i wydatków

Pobierz plik:  RIO.076.4.2014 Powiat Strzelecko_Drezdenecki - w spr. klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków

Pobierz plik:  MiG Jasień RIO.V.076.21.14 w spr. zaliczenia leasingu operacyjnego do kwoty długu j.s.t.

Pobierz plik:  M Zielona Góra RIO.V.076.23.14 w spr. przygotowania proj. uchwały budżet. na 2015 rok i projektu WPF

Pobierz plik:  Niepubliczne przedszkole RIO.V.076.29.14 w spr. interpretacji przepisu art. 14 ustawy z dn. 13.06.13

Pobierz plik:  ZCG MG-6 RIO.V.076.27.14 w spr. przekazywania wpływów z opłat i kar za składowanie i mag. odpadów
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 17-01-2014 15:06
Informację obejrzano: 3757 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc