Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Uchwały Kolegium ogłoszone w Dz. Urz. w roku 2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 6_2015 z dnia 12-01-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 10_2015 z dnia 12-01-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 30_2015 z dnia 21-01-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 42_2015 z dnia 04-02-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 55_2015 z dnia 04-02-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 57_2015 z dnia 18-02-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 60_2015 z dnia 18-02-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 88_2015 z dnia 15-04-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 117_2015 z dnia 26-05-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 138_2015 z dnia 08-07-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 153_2015 z dnia 29-07-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 159_2015 z dnia 29-07-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 162_2015 z dnia 29-07-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 163_2015 z dnia 29-07-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 168_2015 z dnia 19-08-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 178_2015 z dnia 21-09-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 179_2015 z dnia 21-09-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 206_2015 z dnia 28-10-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 209_2015 z dnia 30-10-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 210_2015 z dnia 30-10-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 214_2015 z dnia 18-11-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 220_2015 z dnia 18-11-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 222_2015 z dnia 18-11-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 223_2015 z dnia 18-11-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 231_2015 z dnia 18-11-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 213_2015 z dnia 18-11-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 236_2015 z dnia 02-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 237_2015 z dnia 02-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 242_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 243_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 244_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 247_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 248_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 256_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 257_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 258_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 259_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 260_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 261_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 262_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 263_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 264_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 265_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 266_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 267_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 268_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 269_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 270_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 271_2015 z dnia 16-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 273_2015 z dnia 30-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 274_2015 z dnia 30-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 277_2015 z dnia 30-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 278_2015 z dnia 30-12-2015

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 279_2015 z dnia 30-12-2015
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 16-01-2015 12:43
Informację obejrzano: 1130 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc