Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Wyjaśnienia 2015

Pobierz plik:  G Lubiszyn RIO.V.076.1.15. w spr. dotacji dla przedszkola niepublicznego na ucznia niepełnosprawnego

Pobierz plik:  P Żarski RIO.V.076.4.2015 sposób ustalenia śred. mies. kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej

Pobierz plik:  G Świdnica RIO.V.076.2.2015 dotowanie do systemu wodnokanalizacyjnego przez gm. Świdnica

Pobierz plik:  Zw. Międzygminny Odra-Nysa-Bóbr RIO.V.076.5.15 w spr. przejęcia zadań z zakresu egzekucji należności

Pobierz plik:  G Niegosławice-RIO.V.076.6.2015 w spr.zwrotu przez Gminę kosztów przejazdu dziecka do szkoły

Pobierz plik:  MiG Nowogród Bobrz. RIO.V.076.7.15 w spr. zwolnień z opłat za gosp. odpadami komunalnymi

Pobierz plik:  P Sulęciński RIO.V.076.8.2015 w spr. zasad umarzania należności cywilno-prawnych z tyt.bonifikaty

Pobierz plik:  G Żary RIO.V.076.9.2015 dot. opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elekt. wiatrowych

Pobierz plik:  ZSiPKZ w ZG RIO.V.076.10.2015 mośliwość prawna obciążenia innej szkoły pub. kosztami kształ. ucznió

Pobierz plik:  RIO.V.076.11.2015 M Gorzów Wlkp. w spr. Rozliczanie miedzy gminami kosztów wychowania przedszkolnego

Pobierz plik:  MiG Dobiegniew RIO.V.076.12.2015 dot. obowiązku podatkowego j.s.t. w podatku od nieruchomości

Pobierz plik:  MiG Sulechów RIO.V.076.13.2015 w spr. obowiązku stosow. przez Regional. TBS w Zielonej G. ust. PZP

Pobierz plik:  G Lubrza RIO.V.076.15.2015 dot. pokrywania kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych

Pobierz plik:  G Lubrza RIO.V.076.16.2015 w spr. zwrotu kosztów za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły

Pobierz plik:  MiG Ośno Lubuskie RIO.V.076.19.2015 dotowanie z budżetu Gminy nieruchomości pozostajacych w zwm

Pobierz plik:  G Trzebiechów RIO.V.076.18.15 w spr. restrukturyzacji długu Gminy

Pobierz plik:  MiG Jasień RIO.V.076.17.15 w spr. kosztów kwalifikowanych dla dotacji na realizację zadań

Pobierz plik:  P świebodziński RIO.V.076.20.2015 w spr. rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

Pobierz plik:  P.Świebodziński RIO.II.076.3.2015 klasyfikacja budżetowa wyd. z tytułu składek członkowskich dla ZPL
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 16-01-2015 14:49
Informację obejrzano: 3045 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc