Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Uchwały Kolegium ogłoszone w Dz. Urz. w roku 2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 1_2016 z dnia 13-01-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 19_2016 z dnia 26-01-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 31_2016 z dnia 26-01-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 54_2016 z dnia 10-02-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 56_2016 z dnia 10-02-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 57_2016 z dnia 10-02-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 59_2016 z dnia 10-02-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 60_2016 z dnia 10-02-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 61_2016 z dnia 24-02-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 62_2016 z dnia 24-02-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 69_2016 z dnia 11-03-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 73_2016 z dnia 11-03-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 93_2016 z dnia 04-05-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 99_2016 z dnia 18-05-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 138_2016 z dnia 27-07-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 141_2016 z dnia 27-07-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 153_2016 z dnia 31-08-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 160_2016 z dnia 15-09-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 168_2016 z dnia 28-09-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 173_2016 z dnia 12-10-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 174_2016 z dnia 12-10-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 195_2016 z dnia 21-10-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 196_2016 z dnia 21-10-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 197_2016 z dnia 21-10-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 239_2016 z dnia 21-12-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 243_2016 z dnia 21-12-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 244_2016 z dnia 21-12-2016

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 246_2016 z dnia 21-12-2016
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 19-01-2016 10:56
Informację obejrzano: 1027 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc