Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Wyjaśnienia 2016

Pobierz plik:  PCPR Nowa Sól RIO.II.K.076.1.16 odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności

Pobierz plik:  ROD Międzyrzecz RIO.II.K.076.2.16 przesłanki uzyskania dotacji od j.s.t. przez ROD

Pobierz plik:  MiG Szlichtyngowa RIO.II.K.076.4.16 rozliczenie dot. udziel. z budżetu j.s.t. dla niepub. przedszk.

Pobierz plik:  MiG Sulęcin RIO.II.K.076.5.16 możliwość udziału j.s.t. w programie Prosument realizowanym przez NFOŚ

Pobierz plik:  ZPL RIO.II.076.24.2016 Możliwość finansowania wkładu własnego z dotacji

Pobierz plik:  M Kostrzyn n_O RIO.II.K.076.6.16 domki letniskowe - opłata ryczałtowa

Pobierz plik:  MiG Babimost RIO.II.K.076.8.16 zasady ustalania dotacji dla niepublicznego przedszkola

Pobierz plik:  MiG Babimost RIO.II.K.076.9.16 dostosowanie uchwał w spr. gospodarowania odpadami komunalnymi

Pobierz plik:  RIO.II.K.076.10.16 w spr. zamieszczania reklam w gazecie gminnej

Pobierz plik:  RIO.II.076.2.2016 w spr. uprawnień Burmistrza do dysponowania rachunkiem bankowym zakładu budż.

Pobierz plik:  RIO.II.K.076.16.2016 dotyczące obniżenia stawki opłaty za gosp. odpadami komunalnymi w Gm. Sulęcin

Pobierz plik:  RIO.II.K.076.17.16 możliwość pokrywania z dotacji oświatowej kosztów leasingu samochodu

Pobierz plik:  RIO.II.K.076.12.16 w sprawie funduszu sołeckiego

Pobierz plik:  RIO.II.076.5.2016 w sprawie udzielania dotacji przedmiotowej dla zakładu budzetowego

Pobierz plik:  Zw. Powiatów Lubuskich RIO.II.K.076.18.16 zastosowanie art. 243 ust. 3 uofp
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 02-02-2016 13:58
Informację obejrzano: 2774 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc