Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Kontrole zakończone w 2016 r.

1. Czerwieńsk (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 31.08.2015 r. do 29.01.2016 r.

2. Żary (gmina miejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 17.09.2015 r. do 29.01.2016 r.

3. Świebodzin (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 01.02.2016 r. do 19.02.2016 r.

4. Witnica (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 02.02.2016 r. do 02.03.2016 r.

5. Bytom Odrzański (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 07.01.2016 r. do 01.04.2016 r.

6. Bledzew (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 07.01.2016 r. do 01.04.2016 r.

7. Brody (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 04.01.2016 r. do 30.03.2016 r.

8. Świebodzin (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 07.01.2016 r. do 08.04.2016 r.

9. Kłodawa (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 07.01.2016 r. do 15.04.2016 r.

10. Krosno Odrzańskie (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 11.01.2016 r. do 29.04.2016 r.

11. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim    - kontrola problemowa w zakresie terminowości sporządzania i przekazywania sprawozdań, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 18.04.2016 r. do 21.04.2016 r.

12. Witnica (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 11.01.2016 r. do 29.04.2016 r.

13. Kolsko (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 04.02.2016 r. do 30.05.2016 r.

14. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie (Samorządowa osoba prawna)    - kontrola problemowa w zakresie rachunkowości przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 17.05.2016 r. do 17.05.2016 r.

15. Sulechów (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 02.05.2016 r. do 23.05.2016 r.

16. Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie (jednostka budżetowa)    - kontrola problemowa w zakresie dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 09.05.2016 r. do 16.05.2016 r.

17. Trzebiechów (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 04.02.2016 r. do 31.05.2016 r.

18. Trzebiechów (gmina wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 23.05.2016 r. do 07.06.2016 r.

19. Iłowa (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 01.04.2016 r. do 08.07.2016 r.

20. Sława (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 06.04.2016 r. do 22.07.2016 r.

21. Drezdenko (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 20.04.2016 r. do 05.08.2016 r.

22. Stare Kurowo (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 09.05.2016 r. do 17.08.2016 r.

23. Powiat Słubicki (powiat)
   - kontrola problemowa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w tym zagadnień dotyczących długu publicznego przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 28.07.2016 r. do 24.08.2016 r.

24. Górzyca (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 05.04.2016 r. do 09.09.2016 r.

25. Zabór (gmina wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 22.08.2016 r. do 16.09.2016 r.

26. Sulechów (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 12.04.2016 r. do 23.09.2016 r.

27. Lubrza (gmina wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 27.09.2016 r. do 06.10.2016 r.

28. Babimost (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 27.09.2016 r. do 14.10.2016 r.

29. Maszewo (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 13.06.2016 r. do 12.10.2016 r.

30. Wymiarki (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 12.07.2016 r. do 21.10.2016 r.

31. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp. (jednostka budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie opłacania składek ZUS przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 17.10.2016 r. do 19.10.2016 r.

32. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy (jednostka budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie opłacania składek ZUS przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 26.10.2016 r. do 28.10.2016 r.

33. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze (jednostka budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 14.11.2016 r. do 30.11.2016 r.

34. Zabór (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 09.08.2016 r. do 30.11.2016 r.

35. Lubrza (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 12.09.2016 r. do 16.12.2016 r.

36. Powiat Zielonogórski (powiat ziemski)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 17.10.2016 r. do 19.12.2016 r.

37. Zielona Góra (gmina miejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 19.05.2016 r. do 19.12.2016 r.

38. Skąpe (gmina wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie księgowości i sprawozdawczości przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 18.10.2016 r. do 19.12.2016 r.

39. Gorzów Wlkp. (gmina miejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 10.08.2016 r. do 20.01.2017 r.

40. Powiat Wschowski (powiat)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 26.07.2016 r. do 20.01.2017 r.

41. Przewóz (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 25.10.2016 r. do 27.01.2017 r.


Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 03-03-2016 13:13
Ostatnia aktualizacja: Roman Rudnicki, 02-02-2017 08:32
Informację obejrzano: 2194 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc