Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Uchwały Kolegium ogłoszone w Dz. Urz. w roku 2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 1_2017 z dnia 04-01-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 6_2017 z dnia 04-01-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 9_2017 z dnia 04-01-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 34_2017 z dnia 20-01-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 62_2017 z dnia 30-01-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 78_2017 z dnia 13-02-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 80_2017 z dnia 13-02-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 90_2017 z dnia 10-03-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 91_2017 z dnia 10-03-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 92_2017 z dnia 10-03-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 94_2017 z dnia 10-03-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 101_2017 z dnia 27-03-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 104_2017 z dnia 27-03-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 106_2017 z dnia 27-03-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 115_2017 z dnia 05-04-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 128_2017 z dnia 24-04-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 129_2017 z dnia 24-04-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 130_2017 z dnia 24-04-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 136_2017 z dnia 24-04-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 147_2017 z dnia 22-05-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 159_2017 z dnia 03-07-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 174_2017 z dnia 17-07-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 196_2017 z dnia 31-07-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 218_2017 z dnia 25-09-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 219_2017 z dnia 25-09-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 228_2017 z dnia 09-10-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 290_2017 z dnia 20-12-2017

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 291_2017 z dnia 20-12-2017
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 17-01-2017 08:56
Informację obejrzano: 836 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc