Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Kontrole zakończone w 2017 r.

1. Łagów (gmina wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie dotacji celowych na referenda, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r., przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 16.01.2017 r. do 30.01.2017 r.

2. Gmina Trzciel (gmina miejsko-wiejska)    - kontrola problemowa w zakresie dotacji celowych na referenda, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r., przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 09.01.2017 r. do 03.02.2017 r.

3. Santok (gmina wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie dotacji celowych na referenda, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r., przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 06.02.2017 r. do 24.02.2017 r.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie (jednostka budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie terminowości opłacania składek ZUS, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 06.03.2017 r. do 08.03.2017 r.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu (jednostka budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie terminowości opłacania składek ZUS, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 13.03.2017 r. do 15.03.2017 r.

6. Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy (jednostka budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2016 r., przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 20.03.2017 r. do 23.03.2017 r.

7. Brzeźnica (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 02.01.2017 r. do 14.04.2017 r.

8. Dąbie (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 03.01.2017 r. do 19.04.2017 r.

9. Trzebiel (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 31.01.2017 r. do 24.04.2017 r.

10. Trzciel (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 03.01.2017 r. do 21.04.2017 r.

11. Łagów (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 03.01.2017 r. do 21.04.2017 r.

12. Nowe Miasteczko (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 03.01.2017 r. do 21.04.2017 r.

13. Powiat Gorzowski (powiat)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 26.01.2017 r. do 28.04.2017 r.

14. Santok (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 26.01.2017 r. do 15.05.2017 r.

15. Tuplice (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 25.04.2017 r. do 07.07.2017 r.

16. Nowogród Bobrzański (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 20.04.2017 r. do 21.07.2017 r.

17. Powiat Żarski (powiat)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 27.04.2017 r. do 31.07.2017 r.

18. Jasień (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 24.04.2017 r. do 20.07.2017 r.

19. Skąpe (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 25.04.2017 r. do 18.08.2017 r.

20. Strzelce Kraj. (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 08.05.2017 r. do 01.09.2017 r.

21. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu (sp zoz)
   - kontrola problemowa w zakresie zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej , przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 26.07.2017 r. do 12.09.2017 r.

22. Województwo Lubuskie (woj)
   - kontrola problemowa w zakresie zadłużenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu , przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 08.09.2017 r. do 20.09.2017 r.

23. Zwierzyn (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 18.05.2017 r. do 29.09.2017 r.

24. Rzepin (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 04.05.2017 r. do 29.09.2017 r.

25. Szprotawa (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 11.07.2017 r. do 27.10.2017 r.

26. Bojadła (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 11.07.2017 r. do 27.10.2017 r.

27. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach (jednostka budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz operacji finansowych, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 07.09.2017 r. do 09.11.2017 r.

28. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu (SP ZOZ)
   - kontrola problemowa w zakresie zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej , przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 04.10.2017 r. do 08.12.2017 r.

29. Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ w Nowej Soli (jednostka budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz opłacania składek ZUS za 2016 r., przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 27.11.2017 r. do 29.11.2017 r.

30. Województwo Lubuskie (woj)
   - kontrola problemowa w zakresie zadłużenia Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 08.09.2017 r. do 08.12.2017 r.

31. Nowa Sól (gmina wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień dot. księgowości i sprawozdawczości przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 22.05.2017 r. do 26.05.2017 r. oraz od 12.06.2017 r. do 13.06.2017 r

32. Zespół Szkół w Lubieszowie (jednostka budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień dot. wydatków przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 05.06.2017 r. do 09.06.2017 r.

33. Babimost (gmina miejsko-wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 27.07.2017 r. do 19.12.2017 r.

34. Powiat Świebodziński (powiat)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 03.08.2017 r. do 19.12.2017 r.

35. Bytnica (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 14.09.2017 r. do 21.12.2017 r.

36. Niegosławice (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 25.09.2017 r. do 19.12.2017 r.

37. Bobrowice (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 03.09.2017 r. do 19.12.2017 r.

38. Zielona Góra (miasto na prawach powiatu)
   - kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 25.04.2017 r. do 28.04.2017 r.
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 02-02-2017 08:32
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 22-01-2018 11:02
Informację obejrzano: 2006 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc