Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Wyjaśnienia 2017

Pobierz plik:  P Międzyrzecki RIO.II.K.076.1.2017 przekazywane zadań między samorządami terytorialnymi

Pobierz plik:  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przez Gminę na nieswoim gruncie w ramach PROW 2014 - 2020

Pobierz plik:  finansowanie przez Gminę oświetlenia ulicznego

Pobierz plik:  Wschowa RIO.II.K.076.5.2017 odp. w sprawie stos. art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Pobierz plik:  RIO.II.K.076.7.2017 zastosowanie przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dfp

Pobierz plik:  MiG Słubice RIO.II.K.076.8.2017 transport transgraniczny

Pobierz plik:  RIO.II.K.076.9.2017 stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Pobierz plik:  M Gozdnica RIO.II.K.076.10.2017 w spr. wyłączenia z art.243 ust. 3a uofp

Pobierz plik:  RIO.II.K.076.11.2017 przekształcenie Zespołu Szkół w Pszczewie w ośmioletnią szkołę podstsawową

Pobierz plik:  Lubiszyn RIO.II.K.076.12.2017 oświata - dotacje i klasyfikacja budżetowa

Pobierz plik:  RIO.II.K.076.13.2017 w spr. przekształcenia szkół w Gorzowie Wlkp. w 8-letnie szkoły podstawowe

Pobierz plik:  M Gozdnica RIO.II.K.076.15.2017 stosowanie wyłączeń z art. 243 ust. 3 i 3a uofp

Pobierz plik:  P Międzyrzecki RIO.II.K.076.16.2017 aneksowanie umów z pożytku publicznego i wolontariatu
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 13-03-2017 12:07
Informację obejrzano: 2668 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc