Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Uchwały Kolegium ogłoszone w Dz. Urz. w roku 2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 15_2018 z dnia 19-01-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 19_2018 z dnia 19-01-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 35_2018 z dnia 29-01-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 37_2018 z dnia 29-01-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 40_2018 z dnia 05-02-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 54_2018 z dnia 26-02-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 55_2018 z dnia 26-02-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 56_2018 z dnia 26-02-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 57_2018 z dnia 26-02-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 60_2018 z dnia 26-02-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 66_2018 z dnia 15-03-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 67_2018 z dnia 15-03-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 73_2018 z dnia 29-03-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 76_2018 z dnia 29-03-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 81_2018 z dnia 06-04-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 82_2018 z dnia 06-04-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 88_2018 z dnia 23-04-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 93_2018 z dnia 23-04-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 94_2018 z dnia 23-04-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 99_2018 z dnia 23-04-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 100_2018 z dnia 23-04-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 104_2018 z dnia 27-04-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 161_2018 z dnia 23-07-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 162_2018 z dnia 23-07-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 163_2018 z dnia 23-07-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 184_2018 z dnia 24-09-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 187_2018 z dnia 24-09-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 212_2018 z dnia 24-10-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 216_2018 z dnia 07-11-2018

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 240_2018 z dnia 19-12-2018
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 01-02-2018 12:24
Informację obejrzano: 588 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc