Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Wyjaśnienia 2018

Pobierz plik:  M Żagań RIO.II.K.071.6.2018 stosowanie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a - ustawy z dn. 08.03.1990 r. o sg.

Pobierz plik:  RIO.II.071.1.2018 Powiat świebodziski w spr. klasyfikacji dochodów i wydatków

Pobierz plik:  RIO.II.071.2.2018 -PCPR w Świebodzinie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.1.2018 Ubieganie się o dotację na zmianę systemu ogrzewania

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.2.2018 Możliwość udzielenia pomocy finansowej JST z terenu Niemiec

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.3.2018 Zasady dof. kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

Pobierz plik:  MiG_Kożuchow_RIO.II.K.071.7.2018_przedstawienie_danych_w_WPF

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.11.2018 Wyłączenia wynikające z art.243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.5.2018 klasyfikowanie zobowiązań jako długu jednostki

Pobierz plik:  MiG Wschowa RIO.II.K.071.12.2018 zasady głosowania w sprawie absolutorium

Pobierz plik:  RIO.II.071.3.2018 Powiat świebodziński klasyfikacja dochodów i wydatków

Pobierz plik:  G Stare Kurowo RIO.II.K.071.13.2018 fin. drugiego języka przez organ prowadzący w kl. I-VI sp.

Pobierz plik:  Powiat gorzowski RIO.II.017.14.2018 ustalenie wynagrodzenia przewodniczących Zarządu Powiatu

Pobierz plik:  Powiat krośnieński RIO.II.017.15.2018 ustalenie wynagrodzenia przewodniczących Zarządu Powiatu

Pobierz plik:  Powiat wschowski RIO.II.017.16.2018 ustalenie wynagrodzenia przewodniczących Zarządu Powiatu

Pobierz plik:  Woj. Lubuskie RIO.II.K.071.18.2018 finansowanie obowiązku użyteczności publicznej na trasę lotniczą

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.19.2018 ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.20.2018 wynagrodzenie dla Starosty i członków Zarządu Powiatu

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.21.2018 ustalenie wynagrodzenia Wojta Gminy

Pobierz plik:  G Kłodawa RIO.II.K.071.22.2018 zaciągnięcia zob. na pomoc finansową oraz udz. pomocy na wkład unijny

Pobierz plik:  MiG Sulechów RIO.II.K.071.24.2018 przek. dotacji na podst. ustawy o ochr. zabytków i opiece nad zab.
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 18-04-2018 11:55
Informację obejrzano: 1919 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc