Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Uchwały Kolegium ogłoszone w Dz. Urz. w roku 2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 4_2019 z dnia 08-01-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 22_2019 z dnia 28-01-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 24_2019 z dnia 28-01-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 34_2019 z dnia 13-02-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 44_2019 z dnia 06-03-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 46_2019 z dnia 06-03-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 47_2019 z dnia 06-03-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 48_2019 z dnia 06-03-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 51_2019 z dnia 06-03-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 56_2019 z dnia 26-03-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 57_2019 z dnia 26-03-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 65_2019 z dnia 12-04-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 66_2019 z dnia 12-04-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 67_2019 z dnia 12-04-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 73_2019 z dnia 12-04-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 77_2019 z dnia 25-04-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 79_2019 z dnia 25-04-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 86_2019 z dnia 7-05-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 91_2019 z dnia 23-05-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 92_2019 z dnia 23-05-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 104_2019 z dnia 23-05-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 105_2019 z dnia 23-05-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 111_2019 z dnia 11-06-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 112_2019 z dnia 11-06-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 116_2019 z dnia 11-06-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 121_2019 z dnia 27-06-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 123_2019 z dnia 27-06-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 138_2019 z dnia 10-07-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 152_2019 z dnia 25-07-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 154_2019 z dnia 25-07-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 159_2019 z dnia 09-08-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 163_2019 z dnia 04-09-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 168_2019 z dnia 23-09-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 184_2019 z dnia 22-10-2019

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 187_2019 z dnia 04-11-2019
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 22-02-2019 11:31
Informację obejrzano: 576 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc