Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Wyjaśnienia 2019

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.1.2019_Rozliczenie dotacji oświatowej dla przedszkoli między JST

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.2.2019_Przeznaczenie rezerwy ogólnej

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.4.2019_Udzielenie informacji w sprawie budżetu obywatelskiego

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.5.2019_Możliwość wynagrodzenia dla nauczycieli za okres strajku

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.6.2019_O możliwości wynagrodzenia nauczycieli za okres strajku

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.7.2019_O możliwości wynagrodzenia nauczycieli za okres strajku

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.8.2019_O możliwości wynagrodzenia nauczycieli za okres strajku

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.10.2019_O możliwości wynagrodzenia nauczycieli za okres strajku

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.3.2019_Zasady określenia poziomu zadłużenia JST oraz wskaźnika określonego w art. 243

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.11.2019_O możliwości wynagrodzenia nauczycieli za okres strajku

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.14.2019_O możliwości wynagrodzenia nauczycieli za okres strajku

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.16.2019 w sprawie interpretacji zapisów uchwały RM w Witnicy dot. diet dla radnych

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.17.2019 Czy urząd gminy Kłodawa może prowadzić dział. w zakresie wod. i kan. jako JB

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.18.2019 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dot. realizacji zadań publicznych

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.19.2019 w spr. statusu prawnego funduszy rady rodziców i możliwości ich kontroli

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.20.2019 w spr. finansowania realizacji programów polityki zdrowotnej

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.22.2019 w spr. finansowania wydatków ze środków SFWON

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.24.2019 w spr. Budżetu obywatelskiego

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.23.2019 w spr. zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w jst

Pobierz plik:  RIO.II.K.071.25.2019 w spr. kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 12-03-2019 12:28
Informację obejrzano: 1633 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc