Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Wyjaśnienia 2020

Pobierz plik:  RIO.II.K.061.3.2020 w spr. dofinansowania abonamentów zdrowotnych dla pracowników

Pobierz plik:  RIO.II.K.061.6.2020 w spr. rezerwy na zarzadzanie kryzysowe

Pobierz plik:  RIO.II.K.061.8.2020 dotowanie niepublicznych żłobków i przedszkoli w okresie COVID-19

Pobierz plik:  RIO.II.K.061.9.2020 odsetki od opłat za posiłki w stołówce szkolnej i przedszkolnej

Pobierz plik:  RIO.II.K.061.12.2020 dot. zapytania w spr. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Pobierz plik:  RIO.II.K.061.14.2020 zarządzanie kryzysowe
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 31-01-2020 11:41
Informację obejrzano: 1153 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc