Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Kontrole zakończone w 2020 r.

1. Miasto Żary (miasto)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 04.11.2019 r. do dnia 30.01.2020 r.

2. Gmina Brody (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 16.09.2019 r. do dnia 30.01.2020 r.

3. Gmina Wymiarki (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 05.11.2019 r.
do 14.02.2020 r.

4. Miasto i Gmina Sława (miasto i gmina)
   - kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień dotyczących zasad wynagradzania nauczycieli, w tym dopuszczalności wynagradzania za czas nieświadczenia pracy, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 03.02.2020 r. do 07.02.2020 r.

5. Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 09.03.2020 r. do 13.03.2020 r.

6. Centrum Usług Wspólnych w Iłowej (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień, dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 09.03.2020 r. do 13.03.2020 r.

7. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 16.03.2020 r. do 20.03.2020 r.

8. Miejskie Przedszkola nr 10 im. Bajka w Żarach (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r.

9. Zespól Szkół Samorządowych w Dychowie (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 20.04.2020 r. do 24.04.2020 r.

10. Gmina Kłodawa (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 07.01.2020 r. do dnia 30.04.2020 r.

11. Miasto i Gmina Witnica (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 07.01.2020 r.
do dnia 30.04.2020 r.

12. Miasto i Gmina Sława (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 07.01.2020 r. do dnia 06.05.2020 r.

13. Gmina Bledzew (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 07.01.2020 r. do dnia 06.05.2020 r.

14. Szkoła Podstawowa im. Jana Paw?a II w Bobrowicach (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 04.05.2020 r. do dnia 08.05.2020 r.

15. Miasto i Gmina Świebodzin (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 07.01.2020 r. do dnia 13.05.2020 r.

16. Gmina Zabór (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 10.02.2020 r. do 08.05.2020 r.

17. Gmina Trzebiechów (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Rio w Zielonej Górze w dniach od 04.02.2020 r. do dnia 13.05.2020 r.

18. Gmina Brzeźnica (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 18.02.2020 r. do dnia 19.06.2020 r

19. Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 03.02.2020 r. do 26.06.2020 r.

20. Miasto i Gmina Iłowa (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 03.02.2020 r. do 29.06.2020 r.

21. Miasto i Gmina Jasień (miasto i gmina)
   - kontrola problemowa w zakresie zamówień publicznych oraz sprawozdawczości budżetowej i operacji finansowych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 20.07.2020 r. do 13.08.2020 r.

22. Gmina Górzyca (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 16.04.2020 r. do dnia 17.08.2020 r.

23. Gmina Stare Kurowo (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 16.04.2020 r. do dnia 09.09.2020 r.

24. Gmina Kolsko (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 18.05.2020 r. do dnia 11.09.2020 r.

25. Gmina Maszewo (gmina)
   - kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień dotyczących zasad wynagradzania nauczycieli, w tym dopuszczalności wynagradzania za czas nieświadczenia pracy, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 14.09.2020 r. do dnia 18.09.2020 r.

26. Miasto i Gmina Drezdenko (miasto i gmina)
   - kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień dotyczących zasad wynagradzania nauczycieli, w tym dopuszczalności wynagradzania za czas nieświadczenia pracy, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 14.09.2020 r. do dnia 18.09.2020 r.

27. Gmina Przewóz (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 23.06.2020 r. do dnia 29.09.2020 r.

28. Samorządowy Zakład Budżetowy "EKO-FORT" w Lubrzy (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień dotyczących windykacji należności przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 28.09.2020 r. do dnia 02.10.2020 r.

29. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim (j. budżetowa)
   - kontrola problemowa w zakresie terminowości opłacania składek ZUS przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 12.10.2020 r. do dnia 14.10.2020 r.

30. Powiat Wschowski (powiat)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 14.05.2020 r.
do dnia 16.10.2020 r.

31. Miasto Zielona Góra (miasto)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 14.05.2020 r.
do dnia 16.10.2020 r.

32. Miasto Gorzów Wielkopolski (miasto)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 14.05.2020 r.
do dnia 16.12.2020 r.

33. Miasto i Gmina Drezdenko (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 15.06.2020 r.
do dnia 16.12.2020 r.

34. Gmina Maszewo (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 01.07.2020 r.
do dnia 16.12.2020 r.

35. Miasto i Gmina Bytom Odrzański (miasto i gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 01.10.2020 r.
do dnia 16.12.2020 r.

36. Gmina Lubrza (gmina)
   - kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze od dnia 20.08.2020 r.
do dnia 16.12.2020 r.
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 28-02-2020 11:01
Ostatnia aktualizacja: Joanna Str?k, 25-01-2021 11:40
Informację obejrzano: 822 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc