Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Majątek - RIO Zielona Góra

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, ul. Chmielna 13.
Własność Skarbu Państwa – trwały zarząd RIO.
Budynek administracyjno-biurowy o pow. 820 m2.
Działka o pow. 3.405 m2.
Roczny podatek od nieruchomości w wysokości 5.606 zł.
Roczna opłata za zarząd 2.017 zł.


Zespół Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10
Trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. WGN.SP.72244/21/08
Pomieszczenia w siedzibie RIO 122 m2
Pomieszczenia biurowe pow. 99 m2.
Roczny podatek od nieruchomości w wysokości 834,00 zł
Roczna opłata za zarząd 556,19 zł.
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 22-01-2004 12:09
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 12-01-2010 12:18
Informację obejrzano: 8051 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc