Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Prowadzone rejestry i ewidencje

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze prowadzi następujące rejestry
i ewidencje:


- rejestr korespondencji Izby - wchodzącej i wychodzącej
- rejestr skarg i wniosków
- rejestr petycji
- rejestr wniosków i korespondencji w sprawie udostępnienia informacji publicznej
- rejestr kontroli przeprowadzonych przez RIO
- rejestr kontroli przeprowadzonych w RIO (kontrole zewnętrzne)
- rejestr zarządzeń Prezesa Izby
- ewidencję uchwał organów stanowiących j.s.t.
- ewidencję zarządzeń i uchwał organów wykonawczych j.s.t.
- rejestr uchwał Kolegium Izby
- rejestr spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- ewidencję tytułów wykonawczych


Zasady przygotowania oraz obiegu dokumentów w Izbie określa Instrukcja kancelaryjna Izby”.


Archiwum Izby działa na podstawie Instrukcji, która określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstającą w związku z działalnością Izby.
Instrukcja wprowadzona została Zarządzeniem Nr 5 Prezesa RIO w Zielonej Górze, obowiązuje od 10 września 2015 roku.
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 04-02-2004 12:08
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 05-06-2019 14:39
Informację obejrzano: 4663 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc