Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Dane teleadresowe

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
ul. Chmielna 13
65-261 Zielona Góra


tel. (68) 329 19 00
fax (68) 329 19 03
www.zielonagora.rio.gov.pl
e-mail: zielonagora@rio.gov.pl

Prezes Izby - Ryszard Zajączkowski
Zastępca Prezesa Izby - Joanna Chruściel
sekretariat Izby – tel. (68) 329 19 00
Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej – Roman Rudnicki
tel. (68) 329 19 29
Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń – Katarzyna Duczmal
tel. (68) 329 19 12
Kierownik Biura – Anna Woźniak
tel. (68) 329 19 25
Główna Księgowa – Helena Szymczak
tel. (68) 329 19 18

Godziny pracy Izby
poniedziałek-piątek : 7.30-15.30


Zespół Zamiejscowy
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.


tel. (95) 733 51 26
fax (95) 720 26 62
e-mail:gorzow@zielonagora.rio.gov.pl

Koordynator Zespołu Zamiejscowego - Iwona Porowska
tel. (95) 733 51 26

Godziny pracy Zespołu
poniedziałek-piątek : 7.30-15.30
Dodanie informacji: Dariusz Kaniowski, 04-08-2003 12:37
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 05-06-2018 09:33
Informację obejrzano: 9847 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc