Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Kontrole zakończone w 2005 r.

1. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze
   - kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej jednostek oświatowych za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 10.01.2005 r. - 28.01.2005 r.

2. Centrum Biznesu spółka z o.o. w Zielonej Górze
   - kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publiczeń przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 10.01.2005 r. - 04.02.2005 r.

3. Zielona Góra (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2003 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 24.11.2004 r. - 11.03.2005 r.

4. Trzebiel (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 05.01.2005 r. - 09.03.2005 r.

5. Skąpe (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 07.01.2005 r. - 11.03.2005 r.

6. Szprotawa (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 06.01.2005 r. - 11.03.2005 r.

7. Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze
   - kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w ZIelonej Górze w dniach 03.02.2005 r. - 09.03.2005 r.

8. Zielona Góra (miasto na prawach powiatu)
   - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za lata 2003-2004 oraz zamówień publicznych za lata 2002-2004 przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 02.11.2004 r. - 25.03.2005 r.

9. Gorzów Wlkp. (miasto na prawach powiatu)
   - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za lata 2003-2004, zamówień publicznych za lata 2002-2004 oraz kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 26.10.2004 - 31.03.2005 r.

10. Babimost (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w ZIelonej Górze w dniach 16.02.2005 r. - 25.04.2005 r.

11. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku
   - kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania wniosków pokontrolnych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 11.04.2005 r. - 25.04.2005 r.

12. Brzeźnica (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 16.03.2005 r. - 20.05.2005 r.

13. Związek Celowy Gmin MG-6
   - kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej za lata 2003-2004 przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 11.04.2005 r. - 12.05.2005 r.

14. Czerwieńsk (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola sprawdzająca wykonanie w zakresie wykonania wnisków pokontrolnych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 11.04.2005 r. - 25.04.2005 r.

15. Rzepin (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 16.03.2005 r. - 31.05.2005 r.

16. Bojadła (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 15.03.2005 r. - 08.06.2005 r.

17. Tuplice (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 14.03.2005 r. - 08.06.2005 r.

18. Jasień (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 31.03.2005 r. - 08.06.2005 r.

19. Bledzew (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 11.04.2005 r. - 30.06.2005 r.

20. Drezdenko (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 11.04.2005 r. - 15.07.2005 r.

21. Zwierzyn (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 16.05.2005 r. - 29.07.2005 r.

22. Bobrowice (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 11.05.2005 r. - 12.08.2005 r.

23. Krosno Odrzańskie (powiat)
   - kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 19.08.2005 r. - 09.09.2005 r.

24. Słubice (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. oraz kontrola problemowa koordynowana w zakresie realizowania przez powiaty w 2003 i 2004 r. dochodów budżetu państwa, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 25.05.2005 r. - 23.09.2005 r.

25. Żagań (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. oraz kontrola problemowa koordynowana w zakresie realizowania przez powiaty w 2003 i 2004 r. dochodów budżetu państwa, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 13.06.2005 r. - 23.09.2005 r.

26. Strzelce Krajeńskie (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. oraz kontrola problemowa koordynowana w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 21.07.2005 r. - 30.09.2005 r.

27 Niegosławice (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. oraz kontrola problemowa koordynowana w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 13.06.2005 r. - 30.09.2005 r.

28. Łagów Lubuski (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. oraz kontrola problemowa koordynowana w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 02.06.2005 r. - 07.10.2005 r.

29. Górzyca (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. oraz kontrola problemowa koordynowana w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 07.07.2005 r. - 20.10.2005 r.

30. Nowe Miasteczko (gmina miesko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. oraz kontrola problemowa koordynowana w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 24.05.2005 r. - 31.10.2005 r.

31. Bytnica (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. oraz kontrola problemowa koordynowana w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 20.06.2005 r. - 31.10.2005 r.

32. Bytom Odrzański (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 07.11.2005 r. - 30.11.2005 r.

33. Nowogród Bobrzański (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 16.09.2005 r. - 21.12.2005 r.

34. Żary (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. oraz kontrola problemowa koordynowana w zakresie realizowania przez powiaty w 2003 i 2004 r. dochodów budżetu państwa, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 28.09.2005 r. - 21.12.2005 r.

35. Gorzów Wielkopolski (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. oraz kontrola problemowa koordynowana w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 05.10.2005 r. - 23.12.2005 r.

36. Trzciel (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. oraz kontrola problemowa koordynowana w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 11.10.2005 r. - 21.12.2005 r.

37. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
   - kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 24.10.2005 r. - 23.12.2005 r.

38. Santok (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2004 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 26.10.2005 r. - 22.12.2005 r.

39. Zabór (gmina wiejska)
   - kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 07.12.2005 r. - 20.12.2005 r.
Dodanie informacji: Ilona Ogiba, 02-02-2005 09:57
Ostatnia aktualizacja: Ilona Ogiba, 28-12-2005 09:14
Informację obejrzano: 5028 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc