Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Realizacja budżetów JST w roku 2003

Załączona analiza dotyczy realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w roku 2003 w podziale na :

    - gminy
    - związki międzygminne
    - miasta na prawach powiatu
    - powiaty ziemskie
    - województwo samorządowe

W opracowaniu zaakcentowano wykonanie dochodów budżetowych ogółem z wyszczególnieniem najważniejszych ich źródeł oraz wykonanie wydatków ze zwróceniem szczególnej uwagi na wydatki inwestycyjne.

Pobierz plik:  Realizacja budżetów JST województwa lubuskiego w roku 2003
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 19-05-2005 14:16
Informację obejrzano: 2155 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc