Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Kontrole zakończone w 2007 r.

1. Deszczno (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2005 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 28.09.2006 r. - 19.01.2007 r.

2. Przytoczna (gmina wiejska)
   - kontrola doraźna w zakresie finansowania z budżetu Klubu Sportowego "Iskra" w Przytocznej przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 08.02.2007 r. - 16.02.2007 r.

3. Gubin (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 13.11.2006 r. - 28.02.2007 r.

4. Ośno Lubuskie (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2005 r. i 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 15.11.2006 r. - 15.03.2007 r.

5. Małomice (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 03.01.2007 r. - 30.03.2007 r.

6. Krosno Odrzańskie (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w ZIelonej Górze w dniach 03.01.2007 r. - 06.04.2007 r.

7. Zbąszynek (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 12.01.2007 r. - 20.04.2007 r.

8. Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 15.01.2007 r. - 13.04.2007 r.

9. Nowa Sól (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 09.01.2007 r. - 20.04.2007 r.

10. Żagań (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 07.03.2007 r. - 15.06.2007 r.

11. Sulęcin (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 26.03.2007 r. - 29.06.2007 r.

12. Szlichtyngowa (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 04.04.2007 r. - 29.06.2007 r.

13. Przytoczna (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 23.04.2007 r. - 31.07.2007 r.

14. Torzym (gmina miejsko- wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 24.04.2007 r. - 31.07.2007 r.

15. Szprotawa (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 03.07.2007 r. - 31.07.2007 r.

16. Cybinka (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 16.04.2007 r. - 17.08.2007 r.

17. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Cybince
   - koordynowana kontrola problemowa gospodarki finansowej instytucji kultury za lata 2005-2006 przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 29.05.2007 r. - 06.07.2007 r.

18. Słubice (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 25.04.2007 r. - 14.08.2007 r.

19. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
   - koordynowana kontrola problemowa gospodarki finansowej instytucji kultury za lata 2005-2006 przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 25.04.2007 r. - 14.08.2007 r.

20. Babimost (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola doraźna w zakresie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych gminy przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 20.08.2007 r. - 23.08.2007 r.

21. Kożuchów (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 02.08.2007 r. - 30.08.2007 r.

22. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
   - koordynowana kontrola problemowa gospodarki finansowej instytucji kultury za lata 2005-2006 przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 07.08.2007 r. - 07.09.2007 r.

23. Lipinki Łużyckie (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 20.06.2007 r. - 02.10.2007 r.

24. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich
   - koordynowana kontrola problemowa gospodarki finansowej instytucji kultury za lata 2005-2006 przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 20.06.2007 r. - 02.10.2007 r.

25. Sulęcin (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 05.07.2007 r. - 28.09.2007 r.

26. Szczaniec (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 27.07.2007 r. - 09.11.2007 r.

27. Szczaniecki Ośrodek Kultury
   - koordynowana kontrola problemowa gospodarki finansowej instytucji kultury za lata 2005-2006 przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 27.07.2007 r. - 09.11.2007 r.

28. Dobiegniew (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 06.08.2007 r. - 22.11.2007 r.

29. Międzyrzecz (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 27.08.2007 r. - 20.12.2007 r.

30. Międzyrzecz (gmina miejsko - wiejska)
   - koordynowana kontrola problemowa w zakresie prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednsotki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych za okres 2006 i I półrocze 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 27.08.2007 r. - 30.10.2007 r.

31. Międzyrzecki Klub Siatkarski "MOW Orzeł Międzyrzecz"
   - koordynowana kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na zadania zlecone przez Gminę Międzyrzecz przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 22.10.2007 r. - 30.10.2007 r.

32. Żary (gmina miejska)
   - koordynowana kontrola problemowa w zakresie prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednsotki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych za okres 2006 i I półrocze 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 27.08.2007 r. - 08.11.2007 r.

33. Klub Sportowy "Promień" w Żarach
   - koordynowana kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na zadania zlecone przez Gminę Międzyrzecz przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 18.10.2007 r. - 05.11.2007 r.

34. Miejska Biblioteka w Żaganiu
   - koordynowana kontrola problemowa gospodarki finansowej instytucji kultury za lata 2005-2006 przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 05.10.2007 r. - 09.11.2007 r.

35. Województwo Lubuskie (województwo samorządowe)
   - koordynowana kontrola problemowa w zakresie prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednsotki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych za okres 2006 r. i I półrocze 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 18.09.2007 r. - 30.10.2007 r.

36. Klub Sportowy "Korner - Novita 10" w Zielonej Górze
   - koordynowana kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 08.10.2007 r. - 18.10.2007 r.

37. Słońsk (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 08.10.2007 r. - 20.12.2007 r.

38. Jasień (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 13.11.2007 r. - 18.12.2007 r.

39. Santok (gmina wiejska)
  - kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 03.12.2007 r. - 20.12.2007 r.
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 24-01-2007 15:08
Ostatnia aktualizacja: Ilona Ogiba, 22-01-2008 15:03
Informację obejrzano: 3951 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc