Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Ogłoszenie z dnia 16.03.2007 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu przy ulicy Chmielnej 13, na dz. nr 194/2 w Zielonej Górze.

Pobierz plik:  Zaproszenie do udziału w przetargu

Pobierz plik:  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Pobierz plik:  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego

Pobierz plik:  Załacznika Nr 1 - OFERTA (formularz)

Pobierz plik:  Książka przedmiarów

Pobierz plik:  Załącznik Nr 2 - OŚwiadczenie wykonawcy

Pobierz plik:  Załącznik Nr 3 - Doświadczenie zawodowe

Pobierz plik:  Załącznik Nr 4 - Projekt umowy

Pobierz plik:  Załącznik Nr 5 - Oświadczenie

Pobierz plik:  Projekt budowlany

Pobierz plik:  Projekt zagospodarowania terenu

Pobierz plik:  Szczegóły konstrukcji - przekrój normalny
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 16-03-2007 14:47
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 04-04-2011 11:25
Informację obejrzano: 2291 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc