Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Kontrole zakończone w 2008 r.

1. Żary (gmina miejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 27.08.2007 r. - 10.01.2008 r.

2. Województwo Lubuskie (województwo samorządowe)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 18.09.2007 r. - 15.02.2008 r.

3. Gubin (gmina miejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 15.11.2007 r. - 29.02.2008 r.

4. Zielona Góra (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2006 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 12.11.2007 r. - 17.03.2008 r.

5. Wymiarki (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 07.01.2008 r. - 18.03.2008 r.

6. Kłodawa (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 02.01.2008 r. - 31.03.2008 r.

7. Sulechów (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 07.01.2008 r. - 11.04.2008 r.

8. Świebodzin (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 02.01.2008 r. - 11.04.2008 r.

9. Czerwieńsk (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 19.02.2008 r. do 16.05.2008 r.

10. Bytom Odrzański (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 19.02.2008 r. do 16.05.2008 r.

11. Przewóz (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 21.03.2008 r. - 11.06.2008 r.

12. Zabór (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 05.03.2008 r. - 01.07.2008 r.

13. Witnica (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 07.04.2008 r. - 11.07. 2008 r.

14. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu
   - koordynowana kontrola problemowa gospodarki finansowej SP ZOZ za lata 2006 - 2007 przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 15.04.2008 r. - 18.07.2008 r.

15. Wschowa (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 26.05.2008 r. do 01.08.2008 r.

16. Krosno Odrzańskie (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 17.04.2008 r. - 08.08.2008 r.

17. Gminny Ośrodek Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Babimoście
   - koordynowana kontrola problemowa gospodarki finansowej SP ZOZ za lata 2006 - 2007 przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 18.07.2008 r. - 12.09.2008 r.

18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
   - koordynowana kontrola problemowa gospodarki finansowej SP ZOZ za lata 2006 - 2007 przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 27.05.2008 r. - 19.09.2008 r.

19. Nowa Sól (gmina miejska)
   - kontrola doraźna w zakresie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości w 2007 r. i I półroczu 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 04.09.2008 r. - 24.09.2008 r.

20. Łęknica (gmina miejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 16.06.2008 r. - 10.10.2008 r.

21. Stare Kurowo (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 17.07.2008 r. - 24.10.2008 r.

22. Lubsko (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola doraźna w zakresie udzielania zamówień publicznych w latach 2005 - 2008 przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 15.10.2008 r. - 24.102008 r.

23. Lubrza (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 22.07.2008 r. - 30.10.2008 r.

24. Trzebiechów (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 18.08.2008 r. - 31.10.2008 r.

25. Cybinka (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola doraźna w zakresie udzielania zamówień publicznych w latach 2006 - 2008 przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 01.10.2008 r. - 31.10.2008 r.

26. Kolsko (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 11.08.2008 r. - 12.12.2008 r.

27. Bledzew (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 03.11.2008 r. - 18.12.2008 r.
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 07-01-2008 08:57
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bąk, 23-12-2008 13:53
Informację obejrzano: 3488 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc