Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Kontrole zakończone w 2009 r.

1. Sława (gmina miejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 17.09.2008 r. do 23.01.2009 r.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
   - kontrola problemowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 16.10.2008 r. do 30.01.2009 r.

3. Iłowa (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 16.10.2008 r. do 30.01.2009 r.

4. Maszewo (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 4.11.2008 r. do 30.01.2009 r.

5. Brody (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przezprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 28.10.2008 r. do 30.01.2009 r.

6. Zielona Góra (miasto na prawach powiatu)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 1.10.2008 r. do 20.03.2009 r.

7. Zielona Góra (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 17.12.2008 r. do 27.03.2009 r.

8. Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu)
   - kontrola kompleksowa za 2007 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 3.11.2008 r. do 3.04.2009 r.

9. Rzepin (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 28.01.2009 r. do 17.04.2009 r.

10. Santok (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 12.01.2009 r. do 24.04.2009 r.

11. Trzebiel (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 3.02.2009 r. do 8.05.2009 r.

12. Zespół Szkół w Trzebielu
   - kontrola problemowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 3.02.2009 r. do 8.05.2009 r.

13. Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich
   - kontrola problemowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 3.02.2009 r. do 8.05.2009 r.

14. Szkoła w Nowych Czaplach
   - kontrola problemowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 3.02.2009 r. do 8.05.2009 r.

15. Szkoła Podstawowa w Niwicy
   - kontrola problemowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 3.02.2009 r. do 8.05.2009 r.

16. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Trzebielu
   - kontrola problemowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 3.02.2009 r. do 8.05.2009 r.

17. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu
   - kontrola problemowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 3.02.2009 r. do 8.05.2009 r.

18. Tuplice (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 10.02.2009 r. do 8.05.2009 r.

19. Dąbie (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 11.02.2009 r. do 12.05.2009 r.

20. Przytoczna (gmina wiejska)
   - kontrola doraźna w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej za 2007 r. i 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 21.04.2009 r. do 22.05.2009 r.

21. Międzyrzecz (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola doraźna w zakresie realizowania przez gminę w 2009 r. ustawowo nałożonych zadań publicznych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 20.05.2009 r. do 29.05.2009 r.

22. Nowogród Bobrzański (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 2.04.2009 r. do 5.06.2009 r.

23. Babimost (gmina miejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 21.04.2009 r. do 10.06.2009 r.

24. Brzeźnica (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 30.03.2009 r. do 26.06.2009 r.

25. Bojadła (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 6.04.2009 r. do 29.06.2009 r.

26. Bytnica (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 8.04.2009 r. do 8.07.2009 r.

27. Drezdenko (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 15.04.2009 r. do 10.07.2009 r.

28. Niegosławice (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 12.05.2009 r. do 13.08.2009 r.

29. Żary (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 12.05.2009 r. do 13.08.2009 r.

30. Nowe Miasteczko (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 18.05.2009 r. do 14.08.2009 r.

31. Górzyca (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 4.05.2009 r. do 21.08.2009 r.

32. Świebodzin (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania wniosków pokontrolnych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach 4.08.2009 r. do dnia 11.09.2009 r.

33. Łagów (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 26.05.2009 r. do 11.09.2009 r.

34. Skąpe (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 19.06.2009 r. do 16.10.2009 r.

35. Gminna Biblioteka Publiczna w Skąpem
   - kontrola doraźna za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 28.09.2009 r. do 2.10.2009 r.

36. Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem
   - kontrola problemowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 8.10.2009 r. do 12.10.2009 r.

37. Bobrowice (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 8.07.2009 r. do 30.10.2009 r.

38. Strzelce Krajeńskie (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 14.07.2009 r. do 10.11.2009 r.

39. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze
   - kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 9.09.2009 r. do 13.11.2009 r.

40. Jasień (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 9.09.2009 r. do 18.12.2009 r.

41. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu
   - kontrola problemowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 9.09.2009 r. do 18.12.2009 r.

42. Żagań (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 9.09.2009 r. do 18.12.2009 r.

43. Świebodzin (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 15.09.2009 r. do 18.12.2009 r.

44. Trzciel (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 15.09.2009 r. do 18.12.2009 r.

45. Zwierzyn (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 29.09.2009 r. do 18.12.2009 r.

46. Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze
   - kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 10.11.2009 r. do 18.12.2009 r.

47. Zielona Góra (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2008 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 1.09.2009 r. do 23.12.2009 r.

48. Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie
   - kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 22.10.2009 r. do 23.12.2009 r.
Dodanie informacji: Krzysztof Bąk, 11-02-2009 13:47
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 25-01-2011 07:41
Informację obejrzano: 3244 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc