Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Osoby pełniące funkcje kierownicze i koordynujące

Ryszard Zajączkowski - Prezes Izby – Przewodniczący Kolegium

Joanna Chruściel - Zastępca Prezesa Izby


Roman Rudnicki - Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej

Katarzyna Duczmal - Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń

Anna Woźniak – Kierownik Biura Izby

Iwona Porowska – Koordynator Zespołu Zamiejscowego

Helena Szymczak - Główna Księgowa
Dodanie informacji: Dariusz Kaniowski, 13-08-2003 12:35
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 05-06-2018 09:32
Informację obejrzano: 5268 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc