Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regulamin organizacyjny

Wewnętrzną strukturę oraz zasady funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze określa Regulamin organizacyjny, stanowiący Załącznik do Uchwały nr 123/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 czerwca 2018 r.

Regulamin określa odpowiednio:
- podstawowe zadania Izby
- strukturę organizacyjną Izby
- schemat organizacyjny Izby (w formie załącznika)
- organy Izby i ich właściwości
- podział zadań i kompetencji
- zakres działania komórek organizacyjnych Izby
- zasady planowania i kontroli wykonania zadań
- zasady udostępniania informacji publicznej oraz zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego na wniosek (w formie załącznika)
- zasady udzielenia wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych oraz wzór wniosku (w formie            załącznika)

Pobierz plik:  Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego RIO ZG

Pobierz plik:  Regulamin Organizacyjny RIO w Zielonej Górze

Pobierz plik:  Schemat Organizacyjny

Pobierz plik:  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz plik:  Wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 13-08-2003 12:34
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 13-06-2018 21:57
Informację obejrzano: 3376 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc