Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Uchwały Kolegium ogłoszone w Dz. Urz. w roku 2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 006_2010 z dnia 13-01-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 024_2010 z dnia 27-01-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 031_2010 z dnia 27-01-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 053_2010 z dnia 05-02-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 055_2010 z dnia 10-02-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 071_2010 z dnia 24-02-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 082_2010 z dnia 10-03-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 085_2010 z dnia 10-03-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 127_2010 z dnia 11-05-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 176_2010 z dnia 09-06-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 185_2010 z dnia 09-06-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 214 2010 z dnia 14-07-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 325_2010 z dnia 29-09-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 329_2010 z dnia 13-10-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 330_2010 z dnia 13-10-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 345_2010 z dnia 28-10-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 356_2010 z dnia 28-10-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 370_2010 z dnia 17-11-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 383_2010 z dnia 17-11-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 389_2010 z dnia 01-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 390_2010 z dnia 01-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 395_2010 z dnia 01-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 396_2010 z dnia 01-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 408_2010 z dnia 01-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 411_2010 z dnia 01-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 412_2010 z dnia 01-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 418_2010 z dnia 01-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 419_2010 z dnia 01-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 421_2010 z dnia 01-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 422_2010 z dnia 01-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 423_2010 z dnia 01-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 432_2010 z dnia 15-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 433_2010 z dnia 15-12-2010

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 437_2010 z dnia 15-12-2010
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 26-02-2010 10:58
Informację obejrzano: 1408 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc