Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Uchwały Kolegium ogłoszone w Dz. Urz. w roku 2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 145_2011 z dnia 16-03-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 204_2011 z dnia 20-04-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 215_2011 z dnia 20-04-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 230_2011 z dnia 20-04-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 252_2011 z dnia 20-04-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 278_2011 z dnia 01-06-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 280_2011 z dnia 01-06-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 283_2011 z dnia 01-06-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 284_2011 z dnia 01-06-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 315_2011 z dnia 20-06-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 316_2011 z dnia 20-06-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 536_2011 z dnia 14-12-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 546_2011 z dnia 14-12-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 557_2011 z dnia 14-12-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 571_2011 z dnia 21-12-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 572_2011 z dnia 21-12-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 581_2011 z dnia 21-12-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 601_2011 z dnia 21-12-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 602_2011 z dnia 21-12-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 604_2011 z dnia 21-12-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 605_2011 z dnia 21-12-2011

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 606_2011 z dnia 21-12-2011
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 01-04-2011 15:19
Informację obejrzano: 1348 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc