Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Kontrole zakończone w 2012 r.

1. Żary (gmina miejska)
   - kontrola kompleksowa za 2010 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 4.07.2011 r. do 9.01.2012 r.

2. Małomice (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2010 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 3.11.2011 r. do 27.01.2012 r.

3. Świebodzin (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 3.01.2012 r. do 30.03.2012 r.

4. Kłodawa (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 9.01.2012 r. do 13.04.2012 r.

5. Iłowa (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 31.01.2012 r. do 20.04.2012 r.

6. Czerwieńsk (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 16.01.2012 r. do 27.04.2012 r.

7. Trzebiechów (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 11.01.2012 r. do 27.04.2012 r.

8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie
   - kontrola problemowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 29.03.2012 r. do 27.04.2012 r.

9. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie
   - kontrola problemowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 3.04.2012 r. do 27.04.2012 r.

10. Trzebiechowski Ośrodek Kultury
  - kontrola problemowa przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 4.04.2012 r. do 27.04.2012 r.

11. Województwo Lubuskie
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 23.11.2011 r. do 30.04.2012 r.

12. Krosno Odrzańskie (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 3.01.2012 r. do 28.05.2012 r.

13. Sulechów (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 3.04.2012 r. do 29.06.2012 r.

14. Brody (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 24.04.2012 r. do 20.07.2012 r.

15. Brody (gmina wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie Funduszu sołeckiego przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 1.06.2012 r. do 20.07.2012 r.

16. Bledzew (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 2.04.2012 r. do 31.07.2012 r.

17. Bledzew (gmina wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie Funduszu sołeckiego przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 4.06.2012 r. do 31.07.2012 r.

18. Sława (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 7.05.2012 r. do 10.08.2012 r.

19. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie
   - kontrola problemowa w zakresie przeznaczenia dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia, przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 24.07.2012 r. do 10.08.2012 r.

20. Stare Kurowo (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 10.04.2012 r. do 28.08.2012 r.

21. Bytom Odrzański (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 24.04.2012 r. do 14.09.2012 r.

22. Bytom Odrzański (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie Funduszu sołeckiego przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 1.06.2012 r. do 14.09.2012 r.

23. Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim
   - kontrola problemowa w zakresie wydatków na dowóz dzieci do szkół przeprowadzona przez RIO Zielona Góra w dniach od 10.09.2012 r. do 14.09.2012 r.

24. Zabór (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 10.05.2012 r. do 21.09.2012 r.

25. Zabór (gmina wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie Funduszu sołeckiego przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 1.07.2012 r. do 21.09.2012 r.

26. Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze
   - kontrola problemowa w zakresie rachunkowości przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 11.09.2012 r. do 21.09.2012 r.

27. Maszewo (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 31.05.2012 r. do 28.09.2012 r.

28. Kolsko (gmina wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie Funduszu sołeckiego przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 4.06.2012 r. do 15.10.2012 r.

29. Deszczno (gmina wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie księgowości i sprawozdawczości przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 18.09.2012 r. do 12.10.2012 r.

30. Kolsko (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 4.06.2012 r. do 15.10.2012 r.

31. Lubrza (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 03.07.2012 r. do 12.10.2012 r.

32. Wymiarki (gmina wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 24.07.2012 r. do 26.10.2012 r.

33. Krzeszyce (gmina wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie podatków i opłat lokalnych przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 15.10.2012 r. do 20.12.2012 r.

34. Witnica (gmina miejsko - wiejska)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 20.08.2012 r. do 20.12.2012 r.

35. Witnica (gmina miejsko- wiejska)
   - kontrola problemowa w zakresie Funduszu sołeckiego przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 20.08.2012 r. do 20.12.2012 r.

36. Zielonogórski (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 26.09.2012 r. do 20.12.2012 r.

37. Wschowski (powiat)
   - kontrola kompleksowa za 2011 r. przeprowadzona przez RIO w Zielonej Górze w dniach od 19.09.2012 r. do 20.12.2012 r.


Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 27-01-2012 11:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Goryczko, 02-04-2013 11:36
Informację obejrzano: 3234 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc