Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Uchwały Kolegium ogłoszone w Dz. Urz. w roku 2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 22_2012 z dnia 18-01-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 141_2012 z dnia 08-02-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 142_2012 z dnia 08-02-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 165_2012 z dnia 22-02-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 182_2012 z dnia 07-03-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 191_2012 z dnia 07-03-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 213_2012 z dnia 28-03-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 263_2012 z dnia 09-05-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 264_2012 z dnia 09-05-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 331_2012 z dnia 04-07-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 375_2012 z dnia 01-08-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 384_2012 z dnia 09-08-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 391_2012 z dnia 22-08-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 403_2012 z dnia 05-09-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 416_2012 z dnia 19-09-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 417_2012 z dnia 19-09-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 418_2012 z dnia 19-09-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 424_2012 z dnia 03-10-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 425_2012 z dnia 03-10-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 486_2012 z dnia 07-11-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 489_2012 z dnia 07-11-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 494_2012 z dnia 21-11-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 496_2012 z dnia 21-11-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 500_2012 z dnia 21-11-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 501_2012 z dnia 21-11-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 521_2012 z dnia 05-12-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 541_2012 z dnia 19-12-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 542_2012 z dnia 19-12-2012

Pobierz plik:  Uchwała Kolegium RIO w Zielonej Górze nr 543_2012 z dnia 19-12-2012
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 16-02-2012 09:40
Informację obejrzano: 1317 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc