Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków określa Część IX Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielone Górze .

Prezes Izby lub jego Zastępca przyjmują wnoszących skargi i wnioski w poniedziałki od godz. 12.00 do godz. 16.00.

Naczelnicy wydziałów i członkowie Kolegium przyjmują wnoszących skargi i wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Izby.
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 17-04-2012 11:22
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 14-06-2018 09:01
Informację obejrzano: 1324 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc