Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Wyjaśnienia 2012

Pobierz plik:  Komendant Woj. Policji RIOV_075_1_2012 w sprawie finansowania etatów w Policji

Pobierz plik:  Powiat Gorzowski RIOV_076_1_2012 w sprawie zaciągania zobowiązań na wydatki bieżące

Pobierz plik:  MiG Lubsko RIOV_076_2_2012 w sprawie stosowania art. 243 ust. 3 ufp

Pobierz plik:  MiG Słubice RIOV_076_5_2012 w sprawie dotacji celowej dla Miasta Frankfurt nad Odrą

Pobierz plik:  M Żary RIO.V.076.6.2012 w sprawie dokonywania limitów wydatków w wykazie przedsięwzięć

Pobierz plik:  Powiat Gorzowski RIO.V.076.7.2012 w sprawie spłaty zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ

Pobierz plik:  Powiat Żarski RIO.V.076.8.2012 w sprawie zwrotu wydatków w samorządowej jednostce budżetowej

Pobierz plik:  Dyrektor Niepublicz. Zespołu Szkół RIO.V.076.9.2012 w sprawie dotacji za czas wakacji absolwentów

Pobierz plik:  Pow. Strzelecko-Drezdenecki RIO.V.076.10.2012 w spr. zalicz. do wskaźnika zadł. poż. z Budż. Państwa

Pobierz plik:  STO W-a RIO.V.076.11.2012 w sprawie przysługiwania dotacji na absolwentów szkół niepublicznych

Pobierz plik:  Powiat Żagański RIO.V.076.13.2012 w sprawie dotowanie przez Powiat Szpitala Wojskowego

Pobierz plik:  G Deszczno RIO_II_076_2_2012 w spr. pokrywania przez gminę kosztów dotacji udziel. przez inną gminę

Pobierz plik:  Powiat Żagański RIO.V.076.15.2012 w spr. przysługiwania dotacji na absolwentów szkół niepublicznych

Pobierz plik:  MiG Witnica RIO.V.076.16.2012 w sprawie przysługiwania dotacji na absolwentów szkół niepublicznych

Pobierz plik:  P.Świebodziński RIO.V.076.18.2012 w sprawie wypełniania druku dotyczącego WPF (kolumna 17)

Pobierz plik:  WTZ w Żabicach RIO.V.076.19.2012 w spr. możliwości dof. przez gminy działalności terapii zajęciowej

Pobierz plik:  G Nowa Sól RIO.V.076.22.2012 w spr. możliwości powierzenia zadań własnym spółkom
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 01-06-2012 09:47
Informację obejrzano: 3159 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc