Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Wyjaśnienia 2011

Pobierz plik:  G Lubiszyn RIOV_070_3_2011 w sprawie przejęcia drogi przez gminę

Pobierz plik:  MiG Kożuchów RIOV_070_13_2011 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Pobierz plik:  ZUK Pszczew RIOV_070_14_2011 w sprawie katalogu zadań realizowanych przez zakład budżetowy

Pobierz plik:  M Zagań RIOV_070_15_2011 w sprawie wyliczenia dotacji dla przedszkola niepublicznego

Pobierz plik:  G Klodawa RIOV_070_23_2011 w spr. możli. świad. usług przez samorząd. zakł. budż. odbiorcom indywid.

Pobierz plik:  G Deszczno RIOV_070_26_2011 w sprawie finansowania z budżetu gminy składek członkowskich wójtów

Pobierz plik:  P Żary RIOV_070_39_2011 w sprawie przekazywania powiatowi dotacji celowych z budżetu państwa

Pobierz plik:  P Zielonogórski RIOV_070_51_2011 w sprawie dotaji celowej na współfinansowanie PUP

Pobierz plik:  MiG Krosno Odrz. RIOV_070_66_2011 w spr. refundacji wyd. mieszkańców związanych z wymianą dokumentów

Pobierz plik:  P Nowosolski RIOV_070_67_2011 w sprawie przejęcia zobowiązań i majątku po SP ZOZ

Pobierz plik:  MiG Skwierzyna RIOV_070_80_2011 w sprawie zmiany uchwały dot. finansowania rozwoju sportu

Pobierz plik:  MiG Sulechów RIOV_070_87_2011 w spr. powierzenia spółce komunalnej realizacji zadań własnych gminy

Pobierz plik:  MiG Jasień_RIOV_070_94_2011_w spr. możliwości przekazania klubowi kolejnej dotacji w danym roku budż

Pobierz plik:  G Lubrza RIOV_070_106_2011 w sprawie zadań w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizomowi

Pobierz plik:  Wspólnota RIOV_076_18_2011 w sprawie stosowania art. 270 i 271 ufp

Pobierz plik:  Soltys Solectwa Dębowiec RIOV_076_24_2011 w spr. finansowanie sołectw w ramach funduszu sołeckiego

Pobierz plik:  PSP RIOV_076_28_2011w sprawie przekazywania środków przez JST państwowej straży pożarnej

Pobierz plik:  LUW Gorzow Wlkp. RIOV_076_30_2011 w sprawie statusu prawnego uchwał w sprawie wpf

Pobierz plik:  Wspólnota RIOV_076_33_2011 w sprawie wykorzystania subwencji ogólnej w powiecie

Pobierz plik:  Sołtys m.Lipinki jed. pom. gm. Sława RIOV_076_36_2011 w spr. finan. sołectw w ramach fund. sołeckigo

Pobierz plik:  P Międzyrzecki RIOV_076_42_2011 w sprawie funduszu sołeckiego

Pobierz plik:  LUW RIOV_076_45_2011 w sprawie wydatkowania środków na cele zarządzania kryzysowego przez JST

Pobierz plik:  Społka wodno-ściekowa RIOV_076_47_2011 w sprawie udziału finansowego JST w realizacji inwestycji

Pobierz plik:  Dyr. PSz RIO.V.076_50_11 w spr. udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych

Pobierz plik:  Prezes RIO Olsztyn RIO.II.- 071.3.11 w sprawie bilansu WFOŚiGW

Pobierz plik:  Dyrektor OPS w Wólce RIO.II.076.1.2011 w sprawie własciwości miejscowej RIO

Pobierz plik:  AP Edukacja Sp. z o.o. RIO.II.076.2.2011 w sprawie własciwościwości rzeczowej RIO

Pobierz plik:  G. Gubin RIO.II.076.3.11 w sprawie dokonywania zmian w planie finansowym
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 01-06-2012 11:46
Informację obejrzano: 2037 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc