Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Przetarg na dostawę nowego samochodu osobowego

Pobierz plik:  Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik:  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz plik:  Załącznik nr. 1

Pobierz plik:  Załącznik nr. 2

Pobierz plik:  Załącznik nr. 3

Pobierz plik:  Załącznik nr. 4

Pobierz plik:  Załącznik nr. 5

Pobierz plik:  Wyjaśnienie treści SIWZ

Pobierz plik:  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 05-06-2012 08:10
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 22-02-2013 08:45
Informację obejrzano: 1478 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc