Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Wyjaśnienia 2010

Pobierz plik:  Zrzeszenie Prez. Burm. Wojtów_RIOV_070_24_2010 w spr. realizowania inwest. w zakr. ścieżek rower.

Pobierz plik:  G Żary_RIO V_070_26_2010 w sprawie opłat za wynajem swietlicy OSP

Pobierz plik:  M. Słubice_RIO V_070_30_2010 w sprawie rozliczania dotacji dla przedszkola niepublicznego

Pobierz plik:  M Nowogród Bobrz RIO V_070_34_2010 w spr. sfinansowania budżetu przydomowych oczyszczalni ścieków

Pobierz plik:  G Miedzyrzecz_RIO V_070_35_2010 w sprawie procedury absolutoryjnej

Pobierz plik:  M. Słubice_RIO V_070_37_2010 w spr. dot. celowej na podstawie art. 221 ufp dla M. Frankfurt nad Odrą

Pobierz plik:  G Bledzew_RIO V_070_38_2010 w sprawie zakupu usługi oświetlenia przez Gminę

Pobierz plik:  MiG Lubsko_RIO V_070_48_2010 w sprawie gospodrarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych

Pobierz plik:  ZAO_Slubice_RIO V_070_49_2010 w sprawie zwrotu niewykorzystanej dotacji

Pobierz plik:  Pow. Międzyrzecki RIO V_070_50_2010 w sprawie zapisu w uchwale budżetowej

Pobierz plik:  M. Lubsko RIO V_070_57_2010 w sprawie przekształceń zakładów budżetowych

Pobierz plik:  G. Lubiszyn_RIO V_070_58_2010 w spr. rozlicz. przez Gminę dot. na koszty deleg. sędz. i obserwatorów

Pobierz plik:  M. Żagan RIO V_070_61_2010 w sprawie przekazywania dotacji na sport kwalifikowany

Pobierz plik:  Pow. Żarski RIO V_070_64_2010 w sprawie zadań w zakresie obsługi adm.-gosp. przejętego mienia

Pobierz plik:  Ośrodek Sportu i Rekreacji Lubsko RIO V_070_65_10 w sprawie formy organizacyjno-prawnej ośrodka

Pobierz plik:  WOSiR Drzonków_RIO V_070_70_2010 w spr. zmian w wyd. majątkowych w budżecie Woj. Lubuskiego

Pobierz plik:  G Szczaniec_RIO V_070_77_2010 w sprawie zgodności działania Komisji Rewizyjnej ze statutem Gminy

Pobierz plik:  M Słubice_RIO V_070_79_10 w spr. zaliczenia kosztów leasingu do wydatków przedszkola niepublicznego

Pobierz plik:  Pow. Żagański_RIO V_070_87_2010 w sprawie naliczania diet dla radnych powiatu

Pobierz plik:  Pow Żagański_RIO V_070_88_2010 w sprawie zobowiązań przejętych po SP ZOZ

Pobierz plik:  Pow.Słubicki_RIO V_070_91_2010 w spr. wys. kwoty baz. dla osób zajmuj. kierownicze stan. państwowe

Pobierz plik:  Pow. Żarski_RIO V-070_93_2010 w sprawie rozłożenia na raty należności Skarbu Państwa

Pobierz plik:  Pow. Krośnieński_RIO V_070_94_2010 w sprawie klasyfikacji budżetowej przejętych kredytów po SP ZOZ

Pobierz plik:  M Słubice_RIO V_070_95_2010 w sprawie zmiany nazwy zakładu budżetowego w ze zmianą przepisów

Pobierz plik:  PCPR Nowa Sól_RIO V_070_96_2010 w spr. przedawnienia należności z tytułu świadczeń pomocy społecznej

Pobierz plik:  M Słubice_RIO V_070_107_2010 w sprawie refundacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Pobierz plik:  WOSiR Drzonkow_RIO V_070_110_2010 w sprawie finansowania inwetycji w ramach programu Orlik

Pobierz plik:  Pow. Żarski_RIO V_070_114_2010 w sprawie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa

Pobierz plik:  PCPR Nowa Sól_RIO V_070_149_2010 odmowa udzelenia wyjaśnienia

Pobierz plik:  G. Bledzew RIO.II.070_17_2010 w sprawie podatku VAT w zakładzie budżetowym

Pobierz plik:  Teatr Zielona Góra RIO.II.070_19_2010 w sprawie dotacji celowych z EFRR

Pobierz plik:  Pow. Żarski RIO.II.070_21_2010 w spr. dotacji na wkład własny dla placówek niepublicz. oświatowych
Dodanie informacji: Katarzyna Duczmal, 25-06-2012 13:38
Informację obejrzano: 1682 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc