Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Skład Kolegium


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 02-02-2004 13:06 Utworzenie dokumentu Katarzyna Fiedot
2. 06-07-2005 09:36 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
3. 11-07-2005 14:28 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
4. 13-07-2005 11:23 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
5. 13-07-2005 12:00 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
6. 29-03-2007 11:34 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
7. 28-05-2007 15:09 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
8. 22-11-2007 13:26 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
9. 24-04-2008 10:35 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
10. 11-09-2008 13:54 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
11. 15-09-2008 09:57 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
12. 03-11-2010 12:39 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
13. 03-11-2010 12:41 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
14. 26-05-2011 14:12 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
15. 24-08-2011 07:55 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
16. 24-08-2011 07:57 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
17. 10-10-2011 11:26 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
18. 01-08-2017 08:06 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
19. 03-08-2018 10:42 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc