Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Kontrole w toku


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 05-05-2004 12:41 Utworzenie dokumentu Ilona Ogiba
2. 02-06-2004 13:38 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
3. 25-08-2004 09:26 Zmiana treści Ilona Ogiba
4. 09-09-2004 11:24 Zmiana treści Ilona Ogiba
5. 21-09-2004 11:28 Zmiana treści Ilona Ogiba
6. 11-10-2004 12:54 Zmiana treści Ilona Ogiba
7. 27-10-2004 13:08 Zmiana treści Ilona Ogiba
8. 09-11-2004 11:18 Zmiana treści Ilona Ogiba
9. 03-12-2004 08:20 Zmiana treści Ilona Ogiba
10. 04-01-2005 12:31 Zmiana treści Ilona Ogiba
11. 17-01-2005 11:54 Zmiana treści Ilona Ogiba
12. 02-02-2005 09:57 Zmiana treści Ilona Ogiba
13. 10-02-2005 11:26 Zmiana treści Ilona Ogiba
14. 21-02-2005 08:26 Zmiana treści Ilona Ogiba
15. 24-03-2005 09:48 Zmiana treści Ilona Ogiba
16. 06-04-2005 12:19 Zmiana treści Ilona Ogiba
17. 12-05-2005 12:55 Zmiana treści Ilona Ogiba
18. 02-06-2005 14:58 Zmiana treści Ilona Ogiba
19. 10-06-2005 14:29 Zmiana treści Ilona Ogiba
20. 21-06-2005 14:28 Zmiana treści Ilona Ogiba
21. 08-07-2005 09:40 Zmiana treści Ilona Ogiba
22. 18-08-2005 11:08 Zmiana treści Ilona Ogiba
23. 24-08-2005 12:59 Zmiana treści Ilona Ogiba
24. 19-09-2005 07:30 Zmiana treści Ilona Ogiba
25. 19-09-2005 10:58 Zmiana treści Ilona Ogiba
26. 03-10-2005 11:03 Zmiana treści Ilona Ogiba
27. 05-10-2005 11:08 Zmiana treści Ilona Ogiba
28. 11-10-2005 12:23 Zmiana treści Ilona Ogiba
29. 26-10-2005 12:54 Zmiana treści Ilona Ogiba
30. 03-11-2005 10:07 Zmiana treści Ilona Ogiba
31. 12-12-2005 10:13 Zmiana treści Ilona Ogiba
32. 28-12-2005 09:15 Zmiana treści Ilona Ogiba
33. 10-01-2006 09:37 Zmiana treści Ilona Ogiba
34. 23-01-2006 09:37 Zmiana treści Ilona Ogiba
35. 02-02-2006 07:56 Zmiana treści Ilona Ogiba
36. 21-02-2006 14:49 Zmiana treści Ilona Ogiba
37. 07-03-2006 10:47 Zmiana treści Ilona Ogiba
38. 22-03-2006 08:04 Zmiana treści Ilona Ogiba
39. 03-04-2006 09:30 Zmiana treści Ilona Ogiba
40. 18-04-2006 10:33 Zmiana treści Ilona Ogiba
41. 28-04-2006 11:39 Zmiana treści Ilona Ogiba
42. 04-05-2006 09:24 Zmiana treści Ilona Ogiba
43. 30-05-2006 10:07 Zmiana treści Ilona Ogiba
44. 20-06-2006 10:29 Zmiana treści Ilona Ogiba
45. 04-07-2006 07:59 Zmiana treści Ilona Ogiba
46. 04-07-2006 14:37 Zmiana treści Ilona Ogiba
47. 26-07-2006 09:15 Zmiana treści Ilona Ogiba
48. 11-08-2006 08:26 Zmiana treści Ilona Ogiba
49. 06-09-2006 07:50 Zmiana treści Ilona Ogiba
50. 13-10-2006 14:49 Zmiana treści Ilona Ogiba
51. 09-11-2006 14:42 Zmiana treści Ilona Ogiba
52. 15-11-2006 14:16 Zmiana treści Ilona Ogiba
53. 22-12-2006 09:31 Zmiana treści Ilona Ogiba
54. 08-01-2007 14:07 Zmiana treści Ilona Ogiba
55. 16-01-2007 09:14 Zmiana treści Ilona Ogiba
56. 25-01-2007 13:51 Zmiana treści Ilona Ogiba
57. 06-02-2007 15:16 Zmiana treści Ilona Ogiba
58. 06-03-2007 14:22 Zmiana treści Ilona Ogiba
59. 12-04-2007 09:52 Zmiana treści Ilona Ogiba
60. 28-05-2007 12:27 Zmiana treści Ilona Ogiba
61. 03-08-2007 07:29 Zmiana treści Ilona Ogiba
62. 17-09-2007 13:50 Zmiana treści Ilona Ogiba
63. 18-10-2007 12:31 Zmiana treści Ilona Ogiba
64. 19-12-2007 10:43 Zmiana treści Ilona Ogiba
65. 09-01-2008 09:44 Zmiana treści Ilona Ogiba
66. 17-01-2008 14:41 Zmiana treści Ilona Ogiba
67. 26-02-2008 09:14 Zmiana treści Ilona Ogiba
68. 13-03-2008 09:07 Zmiana treści Ilona Ogiba
69. 20-03-2008 15:16 Zmiana treści Ilona Ogiba
70. 03-04-2008 14:38 Zmiana treści Ilona Ogiba
71. 18-04-2008 11:02 Zmiana treści Ilona Ogiba
72. 24-06-2008 14:07 Zmiana treści Ilona Ogiba
73. 29-07-2008 12:08 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
74. 04-08-2008 11:30 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
75. 09-09-2008 09:35 Zmiana treści Krzysztof Bąk
76. 02-10-2008 11:23 Zmiana treści Krzysztof Bąk
77. 22-10-2008 09:51 Zmiana treści Krzysztof Bąk
78. 03-11-2008 11:19 Zmiana treści Krzysztof Bąk
79. 23-12-2008 13:52 Zmiana treści Krzysztof Bąk
80. 16-01-2009 07:38 Zmiana treści Krzysztof Bąk
81. 04-02-2009 11:50 Zmiana treści Krzysztof Bąk
82. 11-02-2009 13:47 Zmiana treści Krzysztof Bąk
83. 11-03-2009 09:49 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
84. 06-04-2009 13:21 Zmiana treści Krzysztof Bąk
85. 17-04-2009 11:07 Zmiana treści Krzysztof Bąk
86. 27-04-2009 11:15 Zmiana treści Krzysztof Bąk
87. 06-05-2009 13:46 Zmiana treści Krzysztof Bąk
88. 13-05-2009 08:42 Zmiana treści Krzysztof Bąk
89. 25-05-2009 13:17 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
90. 02-06-2009 07:35 Zmiana treści Krzysztof Bąk
91. 15-06-2009 08:11 Zmiana treści Krzysztof Bąk
92. 16-06-2009 08:57 Zmiana treści Krzysztof Bąk
93. 25-06-2009 08:59 Zmiana treści Krzysztof Bąk
94. 16-07-2009 08:56 Zmiana treści Krzysztof Bąk
95. 23-07-2009 09:37 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
96. 05-08-2009 08:36 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
97. 19-08-2009 14:54 Zmiana treści Krzysztof Bąk
98. 01-09-2009 13:37 Zmiana treści Krzysztof Bąk
99. 24-09-2009 08:53 Zmiana treści Krzysztof Bąk
100. 14-10-2009 14:20 Zmiana treści Krzysztof Bąk
101. 21-10-2009 07:52 Zmiana treści Krzysztof Bąk
102. 23-10-2009 15:02 Zmiana treści Krzysztof Bąk
103. 13-11-2009 11:20 Zmiana treści Krzysztof Bąk
104. 02-12-2009 09:47 Zmiana treści Krzysztof Bąk
105. 22-12-2009 09:11 Zmiana treści Krzysztof Bąk
106. 04-01-2010 11:47 Zmiana treści Krzysztof Bąk
107. 12-01-2010 14:58 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
108. 15-01-2010 09:43 Zmiana treści Krzysztof Bąk
109. 02-02-2010 09:46 Zmiana treści Krzysztof Bąk
110. 17-03-2010 10:27 Zmiana treści Krzysztof Bąk
111. 19-03-2010 13:02 Zmiana treści Barbara Goryczko
112. 06-04-2010 09:19 Zmiana treści Barbara Goryczko
113. 06-04-2010 09:45 Zmiana treści Barbara Goryczko
114. 15-04-2010 08:40 Zmiana treści Barbara Goryczko
115. 20-04-2010 08:51 Zmiana treści Barbara Goryczko
116. 30-04-2010 09:26 Zmiana treści Barbara Goryczko
117. 06-05-2010 11:44 Zmiana treści Barbara Goryczko
118. 07-05-2010 13:40 Zmiana treści Barbara Goryczko
119. 11-05-2010 08:16 Zmiana treści Barbara Goryczko
120. 12-05-2010 09:23 Zmiana treści Barbara Goryczko
121. 24-05-2010 08:25 Zmiana treści Barbara Goryczko
122. 01-06-2010 11:03 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
123. 08-06-2010 11:09 Zmiana treści Barbara Goryczko
124. 08-06-2010 11:12 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
125. 11-06-2010 13:32 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
126. 05-07-2010 08:05 Zmiana treści Barbara Goryczko
127. 28-07-2010 13:38 Zmiana treści Barbara Goryczko
128. 30-07-2010 08:16 Zmiana treści Barbara Goryczko
129. 30-07-2010 08:40 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
130. 30-07-2010 09:36 Zmiana treści Barbara Goryczko
131. 02-08-2010 11:27 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
132. 05-08-2010 09:53 Zmiana treści Barbara Goryczko
133. 30-08-2010 09:20 Zmiana treści Barbara Goryczko
134. 01-09-2010 12:09 Zmiana treści Barbara Goryczko
135. 01-09-2010 12:33 Zmiana treści Barbara Goryczko
136. 03-09-2010 12:32 Zmiana treści Barbara Goryczko
137. 06-09-2010 10:20 Zmiana treści Barbara Goryczko
138. 15-09-2010 11:19 Zmiana treści Barbara Goryczko
139. 21-09-2010 07:50 Zmiana treści Barbara Goryczko
140. 22-09-2010 12:55 Zmiana treści Barbara Goryczko
141. 28-09-2010 12:10 Zmiana treści Barbara Goryczko
142. 04-10-2010 11:09 Zmiana treści Barbara Goryczko
143. 06-10-2010 08:13 Zmiana treści Barbara Goryczko
144. 18-10-2010 10:09 Zmiana treści Barbara Goryczko
145. 20-10-2010 09:10 Zmiana treści Barbara Goryczko
146. 15-11-2010 12:50 Zmiana treści Barbara Goryczko
147. 02-12-2010 07:42 Zmiana treści Barbara Goryczko
148. 06-12-2010 15:21 Zmiana treści Barbara Goryczko
149. 20-12-2010 07:40 Zmiana treści Barbara Goryczko
150. 20-12-2010 07:45 Zmiana treści Barbara Goryczko
151. 21-12-2010 15:02 Zmiana treści Barbara Goryczko
152. 03-01-2011 10:14 Zmiana treści Barbara Goryczko
153. 05-01-2011 12:18 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
154. 05-01-2011 12:35 Zmiana treści Barbara Goryczko
155. 13-01-2011 13:29 Zmiana treści Barbara Goryczko
156. 02-02-2011 08:30 Zmiana treści Barbara Goryczko
157. 09-02-2011 08:21 Zmiana treści Barbara Goryczko
158. 21-02-2011 08:52 Zmiana treści Barbara Goryczko
159. 28-02-2011 13:59 Zmiana treści Barbara Goryczko
160. 25-03-2011 14:52 Zmiana treści Barbara Goryczko
161. 30-03-2011 07:36 Zmiana treści Barbara Goryczko
162. 30-03-2011 10:32 Zmiana treści Barbara Goryczko
163. 01-04-2011 13:19 Zmiana treści Barbara Goryczko
164. 05-04-2011 10:29 Zmiana treści Barbara Goryczko
165. 21-04-2011 10:27 Zmiana treści Barbara Goryczko
166. 04-05-2011 08:26 Zmiana treści Barbara Goryczko
167. 09-05-2011 10:01 Zmiana treści Barbara Goryczko
168. 01-06-2011 08:49 Zmiana treści Barbara Goryczko
169. 01-07-2011 09:39 Zmiana treści Barbara Goryczko
170. 11-07-2011 09:30 Zmiana treści Barbara Goryczko
171. 18-07-2011 09:42 Zmiana treści Barbara Goryczko
172. 27-07-2011 14:47 Zmiana treści Barbara Goryczko
173. 29-07-2011 10:03 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
174. 01-08-2011 08:09 Zmiana treści Barbara Goryczko
175. 04-08-2011 10:06 Zmiana treści Barbara Goryczko
176. 24-08-2011 08:58 Zmiana treści Barbara Goryczko
177. 01-09-2011 07:29 Zmiana treści Barbara Goryczko
178. 22-09-2011 08:45 Zmiana treści Barbara Goryczko
179. 27-09-2011 11:12 Zmiana treści Barbara Goryczko
180. 29-09-2011 14:48 Zmiana treści Barbara Goryczko
181. 04-10-2011 10:25 Zmiana treści Barbara Goryczko
182. 03-11-2011 08:47 Zmiana treści Barbara Goryczko
183. 03-11-2011 13:58 Zmiana treści Barbara Goryczko
184. 23-11-2011 09:18 Zmiana treści Barbara Goryczko
185. 01-12-2011 13:26 Zmiana treści Barbara Goryczko
186. 20-12-2011 14:53 Zmiana treści Barbara Goryczko
187. 21-12-2011 08:01 Zmiana treści Barbara Goryczko
188. 22-12-2011 14:26 Zmiana treści Barbara Goryczko
189. 02-01-2012 12:29 Zmiana treści Barbara Goryczko
190. 03-01-2012 08:11 Zmiana treści Barbara Goryczko
191. 09-01-2012 08:05 Zmiana treści Barbara Goryczko
192. 09-01-2012 09:20 Zmiana treści Barbara Goryczko
193. 11-01-2012 14:08 Zmiana treści Barbara Goryczko
194. 16-01-2012 09:46 Zmiana treści Barbara Goryczko
195. 27-01-2012 11:43 Zmiana treści Barbara Goryczko
196. 31-01-2012 08:43 Zmiana treści Barbara Goryczko
197. 01-03-2012 10:17 Zmiana treści Barbara Goryczko
198. 02-04-2012 07:58 Zmiana treści Barbara Goryczko
199. 03-04-2012 08:06 Zmiana treści Barbara Goryczko
200. 04-04-2012 14:57 Zmiana treści Barbara Goryczko
201. 11-04-2012 10:50 Zmiana treści Barbara Goryczko
202. 23-04-2012 08:18 Zmiana treści Barbara Goryczko
203. 24-04-2012 11:58 Zmiana treści Barbara Goryczko
204. 30-04-2012 14:50 Zmiana treści Barbara Goryczko
205. 07-05-2012 07:52 Zmiana treści Barbara Goryczko
206. 10-05-2012 07:50 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
207. 25-05-2012 13:58 Zmiana treści Barbara Goryczko
208. 31-05-2012 14:54 Zmiana treści Barbara Goryczko
209. 01-06-2012 09:37 Zmiana treści Barbara Goryczko
210. 04-06-2012 08:36 Zmiana treści Barbara Goryczko
211. 29-06-2012 14:35 Zmiana treści Barbara Goryczko
212. 02-07-2012 07:37 Zmiana treści Barbara Goryczko
213. 02-07-2012 09:38 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
214. 02-07-2012 10:44 Zmiana treści Barbara Goryczko
215. 03-07-2012 09:04 Zmiana treści Barbara Goryczko
216. 09-07-2012 10:23 Zmiana treści Barbara Goryczko
217. 20-07-2012 13:39 Zmiana treści Barbara Goryczko
218. 24-07-2012 14:07 Zmiana treści Barbara Goryczko
219. 25-07-2012 12:48 Zmiana treści Barbara Goryczko
220. 31-07-2012 10:43 Zmiana treści Barbara Goryczko
221. 02-08-2012 14:00 Zmiana treści Barbara Goryczko
222. 10-08-2012 13:07 Zmiana treści Barbara Goryczko
223. 20-08-2012 08:22 Zmiana treści Barbara Goryczko
224. 20-08-2012 08:28 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
225. 24-08-2012 07:58 Zmiana treści Barbara Goryczko
226. 31-08-2012 14:45 Zmiana treści Barbara Goryczko
227. 05-09-2012 10:16 Zmiana treści Barbara Goryczko
228. 06-09-2012 11:19 Zmiana treści Barbara Goryczko
229. 10-09-2012 07:53 Zmiana treści Barbara Goryczko
230. 11-09-2012 09:17 Zmiana treści Barbara Goryczko
231. 14-09-2012 13:30 Zmiana treści Barbara Goryczko
232. 18-09-2012 08:00 Zmiana treści Barbara Goryczko
233. 19-09-2012 08:47 Zmiana treści Barbara Goryczko
234. 24-09-2012 08:41 Zmiana treści Barbara Goryczko
235. 28-09-2012 15:19 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
236. 01-10-2012 08:12 Zmiana treści Barbara Goryczko
237. 08-10-2012 13:08 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
238. 15-10-2012 08:50 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
239. 16-10-2012 09:22 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
240. 22-10-2012 12:30 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
241. 29-10-2012 10:14 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
242. 31-10-2012 10:17 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
243. 03-01-2013 07:56 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
244. 08-01-2013 10:09 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
245. 11-01-2013 09:11 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
246. 04-02-2013 10:26 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
247. 04-03-2013 09:08 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
248. 02-04-2013 11:36 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
249. 02-04-2013 11:44 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
250. 04-04-2013 10:55 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
251. 16-04-2013 12:05 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
252. 19-04-2013 13:53 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
253. 29-04-2013 13:23 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
254. 17-05-2013 09:39 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
255. 16-07-2013 14:17 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
256. 22-07-2013 14:47 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
257. 23-07-2013 11:16 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
258. 29-07-2013 09:19 Zmiana tre?ci Barbara Goryczko
259. 12-08-2013 14:30 Zmiana tre?ci Barbara Goryczko
260. 12-08-2013 14:36 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
261. 23-08-2013 07:51 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
262. 23-08-2013 13:58 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
263. 29-08-2013 12:14 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
264. 06-09-2013 14:21 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
265. 16-09-2013 14:58 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
266. 19-09-2013 12:43 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
267. 02-10-2013 11:55 Zmiana tre?ci Barbara Goryczko
268. 15-10-2013 15:34 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
269. 29-10-2013 08:18 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
270. 29-10-2013 08:40 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
271. 05-11-2013 10:13 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
272. 19-11-2013 13:39 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
273. 20-11-2013 14:11 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
274. 03-12-2013 13:58 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
275. 10-12-2013 14:05 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
276. 12-12-2013 14:39 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
277. 23-12-2013 11:08 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
278. 02-01-2014 14:29 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
279. 08-01-2014 14:32 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
280. 10-01-2014 15:39 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
281. 17-01-2014 14:57 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
282. 06-02-2014 14:23 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
283. 17-02-2014 09:36 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
284. 11-03-2014 09:47 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
285. 11-03-2014 11:17 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
286. 08-04-2014 14:43 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
287. 14-04-2014 13:39 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
288. 16-04-2014 13:13 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
289. 16-04-2014 13:16 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
290. 18-04-2014 12:15 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
291. 22-04-2014 12:31 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
292. 08-05-2014 09:53 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
293. 22-05-2014 14:24 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
294. 26-05-2014 14:42 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
295. 04-07-2014 13:35 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
296. 14-07-2014 14:11 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
297. 22-07-2014 11:43 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
298. 07-08-2014 07:48 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
299. 18-08-2014 13:51 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
300. 25-08-2014 07:42 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
301. 27-08-2014 11:44 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
302. 02-09-2014 12:54 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
303. 04-09-2014 13:47 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
304. 08-09-2014 09:54 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
305. 29-09-2014 08:01 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
306. 14-10-2014 10:37 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
307. 20-10-2014 11:21 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
308. 30-10-2014 09:51 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
309. 06-11-2014 14:46 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
310. 18-11-2014 10:56 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
311. 19-11-2014 15:04 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
312. 22-12-2014 12:53 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
313. 08-01-2015 12:46 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
314. 28-01-2015 13:36 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
315. 18-02-2015 10:55 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
316. 25-02-2015 14:52 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
317. 01-04-2015 11:17 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
318. 07-04-2015 10:00 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
319. 04-05-2015 13:22 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
320. 11-05-2015 12:30 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
321. 20-05-2015 12:41 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
322. 10-06-2015 11:16 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
323. 29-06-2015 14:05 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
324. 01-07-2015 14:25 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
325. 14-07-2015 12:06 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
326. 05-08-2015 10:53 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
327. 06-08-2015 11:14 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
328. 18-08-2015 08:51 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
329. 31-08-2015 10:23 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
330. 03-09-2015 10:30 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
331. 14-09-2015 09:13 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
332. 22-09-2015 15:08 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
333. 28-09-2015 12:06 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
334. 20-10-2015 09:20 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
335. 22-12-2015 11:26 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
336. 05-01-2016 11:00 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
337. 12-01-2016 08:45 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
338. 08-02-2016 09:08 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
339. 07-03-2016 11:41 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
340. 04-04-2016 09:49 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
341. 07-04-2016 09:13 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
342. 13-04-2016 09:56 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
343. 18-04-2016 08:02 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
344. 02-05-2016 08:55 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
345. 11-05-2016 08:38 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
346. 16-05-2016 09:13 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
347. 18-05-2016 09:04 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
348. 24-05-2016 11:59 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
349. 03-06-2016 10:40 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
350. 13-06-2016 11:37 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
351. 13-07-2016 14:41 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
352. 27-07-2016 10:31 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
353. 28-07-2016 12:48 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
354. 05-08-2016 14:51 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
355. 18-08-2016 15:27 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
356. 22-08-2016 09:04 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
357. 29-08-2016 09:25 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
358. 01-09-2016 08:35 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
359. 26-09-2016 14:30 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
360. 18-10-2016 10:40 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
361. 26-10-2016 13:17 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
362. 03-11-2016 09:59 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
363. 02-12-2016 10:48 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
364. 27-12-2016 13:33 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
365. 04-01-2017 14:00 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
366. 16-01-2017 11:08 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
367. 27-01-2017 14:11 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
368. 02-02-2017 08:32 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
369. 06-02-2017 14:45 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
370. 03-03-2017 14:52 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
371. 18-04-2017 14:54 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
372. 21-04-2017 13:51 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
373. 27-04-2017 13:15 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
374. 08-05-2017 08:36 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
375. 22-05-2017 09:37 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
376. 04-07-2017 14:51 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
377. 11-07-2017 10:04 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
378. 13-07-2017 10:21 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
379. 26-07-2017 14:23 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
380. 04-08-2017 14:17 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
381. 22-08-2017 09:03 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
382. 11-09-2017 11:52 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
383. 14-09-2017 13:29 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
384. 15-09-2017 14:47 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
385. 15-09-2017 14:48 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
386. 26-09-2017 08:28 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
387. 02-10-2017 15:05 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
388. 02-11-2017 10:54 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
389. 14-11-2017 08:37 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
390. 12-12-2017 11:45 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
391. 21-12-2017 10:12 Zmiana tre?ci Roman Rudnicki
392. 09-01-2018 09:52 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
393. 11-01-2018 09:23 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
394. 22-01-2018 11:01 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
395. 05-02-2018 13:28 Zmiana tre?ci Katarzyna Grabowska
396. 05-02-2018 14:22 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
397. 06-02-2018 09:51 Zmiana tre?ci Katarzyna Grabowska
398. 21-03-2018 08:39 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
399. 11-04-2018 09:25 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
400. 17-04-2018 09:19 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
401. 18-04-2018 11:55 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
402. 24-04-2018 07:37 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
403. 27-04-2018 09:53 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
404. 11-05-2018 10:21 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
405. 24-05-2018 11:43 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
406. 30-05-2018 13:18 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
407. 05-06-2018 14:34 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
408. 19-06-2018 10:34 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
409. 02-07-2018 11:19 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
410. 06-07-2018 13:11 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
411. 12-07-2018 09:00 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
412. 13-08-2018 11:37 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
413. 16-08-2018 10:27 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
414. 05-09-2018 11:39 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
415. 17-09-2018 12:14 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
416. 24-09-2018 13:53 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
417. 08-10-2018 12:31 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
418. 17-10-2018 14:41 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
419. 25-10-2018 11:26 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
420. 20-12-2018 11:34 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
421. 08-01-2019 14:02 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
422. 11-01-2019 13:49 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
423. 06-02-2019 07:50 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
424. 06-03-2019 08:56 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
425. 14-03-2019 10:31 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
426. 05-04-2019 19:19 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
427. 09-04-2019 10:56 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
428. 13-04-2019 11:22 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
429. 16-04-2019 14:24 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
430. 19-04-2019 09:22 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
431. 30-04-2019 09:18 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
432. 07-05-2019 14:07 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
433. 09-05-2019 10:04 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
434. 15-05-2019 09:19 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
435. 17-05-2019 09:24 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
436. 20-05-2019 13:07 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
437. 30-05-2019 11:04 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
438. 09-07-2019 07:56 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
439. 08-08-2019 12:38 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
440. 27-08-2019 09:38 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
441. 05-09-2019 09:57 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
442. 17-09-2019 13:07 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
443. 24-09-2019 09:29 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
444. 27-09-2019 11:14 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
445. 02-10-2019 09:28 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
446. 08-10-2019 13:49 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
447. 25-10-2019 11:04 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
448. 07-11-2019 13:03 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
449. 23-12-2019 11:57 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
450. 13-01-2020 10:12 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
451. 11-02-2020 13:58 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
452. 28-02-2020 11:02 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
453. 12-03-2020 11:33 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
454. 19-03-2020 10:19 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
455. 27-03-2020 13:36 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
456. 21-04-2020 11:32 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
457. 08-05-2020 12:23 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
458. 22-05-2020 07:40 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
459. 02-06-2020 12:59 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
460. 29-06-2020 09:55 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
461. 03-07-2020 14:08 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
462. 03-07-2020 14:10 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
463. 23-07-2020 15:03 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
464. 21-08-2020 10:55 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
465. 17-09-2020 14:28 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
466. 01-10-2020 13:22 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
467. 13-10-2020 14:08 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
468. 22-10-2020 08:46 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
469. 19-11-2020 15:12 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
470. 18-12-2020 14:52 Zmiana tre?ci Joanna Str?k
471. 25-01-2021 11:41 Zmiana tre?ci Joanna Str?k


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc