Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Plan kontroli jednostek samorządu terytorialnego


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 05-05-2004 11:02 Utworzenie dokumentu Ilona Ogiba
2. 10-03-2005 14:53 Zmiana treści Ilona Ogiba
3. 02-02-2006 07:56 Zmiana treści Ilona Ogiba
4. 12-04-2007 09:52 Zmiana treści Ilona Ogiba
5. 03-04-2008 14:37 Zmiana treści Ilona Ogiba
6. 31-03-2009 11:01 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
7. 02-02-2010 09:46 Zmiana treści Krzysztof Bąk
8. 02-02-2011 08:30 Zmiana treści Barbara Goryczko
9. 27-12-2011 10:18 Zmiana treści Barbara Goryczko
10. 26-01-2012 12:08 Zmiana treści Barbara Goryczko
11. 03-07-2012 09:04 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
12. 03-01-2013 07:55 Zmiana treści Barbara Goryczko
13. 02-01-2014 14:44 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
14. 18-02-2015 11:20 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
15. 18-02-2015 11:23 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
16. 02-03-2015 12:14 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
17. 11-02-2016 11:02 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc