Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Realizacja budżetów przez lubuskie JST w roku 2017


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 05-05-2004 11:15 Utworzenie dokumentu Ilona Ogiba
2. 06-04-2005 12:19 Zmiana treści Ilona Ogiba
3. 08-03-2006 14:40 Zmiana treści Ilona Ogiba
4. 12-04-2007 09:51 Zmiana treści Ilona Ogiba
5. 03-04-2008 14:37 Zmiana treści Ilona Ogiba
6. 31-03-2009 11:01 Zmiana treści Krzysztof Bąk
7. 15-01-2010 09:43 Zmiana treści Krzysztof Bąk
8. 22-03-2010 11:50 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
9. 15-02-2011 11:13 Zmiana treści Barbara Goryczko
10. 03-03-2011 08:54 Zmiana treści Barbara Goryczko
11. 03-03-2011 09:16 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
12. 29-03-2012 12:31 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
13. 29-03-2012 14:15 Zmiana treści Barbara Goryczko
14. 03-01-2013 07:55 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
15. 28-03-2013 09:30 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
16. 03-04-2014 14:03 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
17. 13-03-2015 09:48 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
18. 10-03-2016 12:26 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
19. 06-04-2017 12:48 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
20. 30-08-2018 11:24 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc