Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Kontrole zakończone w 2006 r.


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 06-04-2005 14:55 Utworzenie dokumentu Katarzyna Duczmal
2. 06-03-2006 07:47 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
3. 07-03-2006 10:48 Zmiana treści Ilona Ogiba
4. 22-03-2006 08:04 Zmiana treści Ilona Ogiba
5. 03-04-2006 09:30 Zmiana treści Ilona Ogiba
6. 18-04-2006 10:33 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
7. 04-05-2006 09:24 Zmiana treści Ilona Ogiba
8. 04-05-2006 09:42 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
9. 20-06-2006 10:28 Zmiana treści Ilona Ogiba
10. 04-07-2006 07:59 Zmiana treści Ilona Ogiba
11. 26-07-2006 09:15 Zmiana treści Ilona Ogiba
12. 11-08-2006 08:26 Zmiana treści Ilona Ogiba
13. 13-10-2006 14:49 Zmiana treści Ilona Ogiba
14. 18-10-2006 09:11 Zmiana treści Ilona Ogiba
15. 09-11-2006 14:41 Zmiana treści Ilona Ogiba
16. 15-11-2006 14:16 Zmiana treści Ilona Ogiba
17. 22-12-2006 09:30 Zmiana treści Ilona Ogiba
18. 08-01-2007 14:07 Zmiana treści Ilona Ogiba
19. 16-01-2007 09:14 Zmiana treści Ilona Ogiba


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc