Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Recznik Dyscypliny Finansów Publicznych


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 18-09-2006 11:37 Utworzenie dokumentu Katarzyna Duczmal
2. 13-10-2006 14:53 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
3. 16-10-2006 08:50 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
4. 16-01-2009 07:38 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
5. 04-01-2012 11:42 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
6. 12-02-2014 14:32 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
7. 29-01-2015 09:07 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
8. 12-09-2017 12:56 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc