Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Kontrole zakończone w 2008 r.


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 07-01-2008 08:57 Utworzenie dokumentu Katarzyna Duczmal
2. 22-01-2008 15:03 Zmiana treści Ilona Ogiba
3. 26-02-2008 09:14 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
4. 20-03-2008 15:16 Zmiana treści Ilona Ogiba
5. 03-04-2008 14:37 Zmiana treści Ilona Ogiba
6. 18-04-2008 11:02 Zmiana treści Ilona Ogiba
7. 24-06-2008 13:19 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
8. 29-07-2008 12:08 Zmiana treści Ilona Ogiba
9. 09-09-2008 09:35 Zmiana treści Krzysztof Bąk
10. 02-10-2008 11:23 Zmiana treści Krzysztof Bąk
11. 22-10-2008 09:50 Zmiana treści Krzysztof Bąk
12. 03-11-2008 11:19 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
13. 23-12-2008 13:53 Zmiana treści Krzysztof Bąk


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc