Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Elektroniczna skrzynka podawcza


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 26-05-2008 15:12 Utworzenie dokumentu Katarzyna Duczmal
2. 26-05-2008 15:24 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
3. 27-05-2008 08:06 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
4. 27-05-2008 08:07 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
5. 27-05-2008 08:08 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
6. 15-02-2010 08:49 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
7. 24-07-2013 15:06 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
8. 05-02-2014 10:20 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
9. 05-02-2014 10:47 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
10. 07-09-2017 11:24 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
11. 07-09-2017 11:33 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc