Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Osoby pełniące funkcje kierownicze i koordynujące


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 13-08-2003 12:35 Utworzenie dokumentu Dariusz Kaniowski
2. 12-11-2003 08:36 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
3. 27-01-2004 08:58 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
4. 19-10-2004 08:58 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
5. 20-10-2004 08:44 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
6. 14-04-2005 08:49 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
7. 19-05-2005 11:46 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
8. 05-06-2007 11:08 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
9. 07-05-2008 08:46 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
10. 03-11-2010 13:06 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
11. 24-08-2011 12:52 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
12. 16-11-2016 09:29 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
13. 11-04-2017 11:22 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
14. 01-08-2017 08:06 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
15. 08-08-2017 09:45 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
16. 05-06-2018 09:32 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc