Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Regulamin organizacyjny


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 13-08-2003 12:34 Utworzenie dokumentu Katarzyna Duczmal
2. 04-11-2008 13:32 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
3. 24-03-2009 14:24 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
4. 21-04-2010 14:57 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
5. 27-12-2011 11:58 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
6. 25-11-2015 12:40 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
7. 25-11-2015 12:43 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
8. 25-11-2015 12:46 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
9. 25-11-2015 12:48 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
10. 25-11-2015 12:51 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
11. 25-11-2015 12:53 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
12. 25-11-2015 12:56 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
13. 25-11-2015 12:59 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
14. 25-11-2015 13:00 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
15. 25-11-2015 13:01 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
16. 22-12-2016 14:30 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal
17. 13-06-2018 21:57 Zmiana tre?ci Katarzyna Duczmal


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc