Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Rejestr zmian dla dokumentu: Kontrole zakończone w 2012 r.


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 27-01-2012 11:06 Utworzenie dokumentu Katarzyna Duczmal
2. 27-01-2012 11:43 Zmiana treści Barbara Goryczko
3. 16-02-2012 09:37 Zmiana treści Barbara Goryczko
4. 16-02-2012 09:46 Zmiana treści Barbara Goryczko
5. 02-04-2012 07:58 Zmiana treści Barbara Goryczko
6. 04-04-2012 14:57 Zmiana treści Barbara Goryczko
7. 23-04-2012 08:17 Zmiana treści Barbara Goryczko
8. 27-04-2012 14:40 Zmiana treści Barbara Goryczko
9. 30-04-2012 14:50 Zmiana treści Barbara Goryczko
10. 07-05-2012 07:52 Zmiana treści Barbara Goryczko
11. 25-05-2012 13:58 Zmiana treści Barbara Goryczko
12. 28-05-2012 09:21 Zmiana treści Barbara Goryczko
13. 29-06-2012 14:35 Zmiana treści Barbara Goryczko
14. 20-07-2012 13:39 Zmiana treści Barbara Goryczko
15. 31-07-2012 10:43 Zmiana treści Barbara Goryczko
16. 10-08-2012 13:07 Zmiana treści Barbara Goryczko
17. 20-08-2012 08:22 Zmiana treści Barbara Goryczko
18. 24-08-2012 07:58 Zmiana treści Barbara Goryczko
19. 24-08-2012 08:04 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
20. 28-08-2012 08:33 Zmiana treści Barbara Goryczko
21. 05-09-2012 10:16 Zmiana treści Barbara Goryczko
22. 14-09-2012 13:29 Zmiana treści Barbara Goryczko
23. 24-09-2012 08:41 Zmiana treści Barbara Goryczko
24. 01-10-2012 08:12 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
25. 15-10-2012 08:50 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
26. 16-10-2012 09:23 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
27. 22-10-2012 12:28 Zmiana treści Barbara Goryczko
28. 29-10-2012 10:13 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
29. 29-11-2012 13:36 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
30. 03-01-2013 07:55 Zmiana treści Katarzyna Duczmal
31. 08-02-2013 13:24 Zmiana treści Barbara Goryczko
32. 02-04-2013 11:36 Zmiana treści Barbara Goryczko


Wstecz

redakcja  statystyki  pomoc