Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Administrator serwisu

Imię i Nazwisko: Katarzyna Duczmal
Telefon: (68) 329 19 19
Fax: (68) 329 19 03
Adres e-mail: katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.plRedakcja

Imię i Nazwisko: Dariusz Kaniowski
Telefon: (68) 329 19 26


Imię i Nazwisko: Marcin Domański
Telefon: (68) 329 19 26
Adres e-mail: marcin.domanski@zielonagora.rio.gov.pl

Imię i Nazwisko: Monika Pawlak
Telefon: (68) 329 19 08
Adres e-mail: m.pawlak@zielonagora.rio.gov.pl

Imię i Nazwisko: Roman Rudnicki
Telefon: (68) 329 19 21
Adres e-mail: roman.rudnicki@zielonagora,rio,gov.pl

Imię i Nazwisko: Joanna Stręk
Telefon: (68) 329 19 21


redakcja  statystyki  pomoc